Τεχνικά προγράμματα

Γίνεται συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας. Κάθε χρόνο προγραμματίζονται έργα για αυτό το σκοπό.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Τεχνικό Πρόγραμμα με τους Πίνακες Έργων και Μελετών του έτους 2015.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχέδιο δράσης του τεχνικού προγράμματος και εδώ το Τεχνικό Πρόγραμμα με τους Πίνακες Έργων και Μελετών του έτους 2014.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχέδιο δράσης του τεχνικού προγράμματος και εδώ το Τεχνικό Πρόγραμμα με τους Πίνακες Έργων και Μελετών του έτους 2013.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεχνικό πρόγραμμα του 2012.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεχνικό πρόγραμμα του 2011.

ΕΡΓΑ

Ευρώ (€)

01.-ΕΡΓΟ Τ.ΣΥΝΟΧΗΣ :"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤ. ΕΕΛ"

320.000

"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ"

300.000

"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΝΘΕΩΝ"

18.000

"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΜΙΑΣ"

   

"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΜΙΑΣ"

 

"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ"

2.000

"ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤ.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ"

  

"ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣ   ΑΓΩΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ"

 

"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ"  
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ"  
02.-ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

70.000

 "ΑΝΤΙΚ.ΔΙΚΤ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ, ΣΤΑΥΡ, Μ ΒΡ, ΑΓ ΠΑΡ, ΑΝΘΗΛΗΣ"

50.000

"ΑΝΤΙΚ.ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗ, ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ,ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ, ΔΙΒΡΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Δ.Λ."  
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΘΗΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ" 20.000
03.-ΕΡΓΑ ΧΡΗΜ. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡ. "ΘΗΣΕΑΣ" - ΕΠΤΑ - ΕΑΠΤΑ

50.000

"ΚΑΤΑΣΚ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜ Δ. ΛΑΜΙΑΣ"

13.900

"ΚΑΤ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ"

36.100

04.-ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΑΛ 1.680.000
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡ - ΑΠΟΧ -ΑΠΟΚΑΤ ΠΕΡΙΟΧ ΛΑΜΙΑΣ" 130.000
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ Λ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ" 15.000
"ΣΥΜΠΛΗΡ ΕΡΓ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΘΗΛΗΣ" 25.000
"ΝΕΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ-ΛΥΓΑΡΙΑΣ - ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ" 190.000
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ο.Ε.Κ.-ΑΝΘΗΛΗΣ" 27.000
"ΤΡΟΦΟΔ ΑΓΩΓΟΙ - ΕΣΩΤ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ ΔΗΜΟΤ ΔΙΑΜ" 260.000
"ΠΟΛΑΠΛΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ" 59.000
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΑΜΙΑΣ" 280.000
"ΥΠΟΣΤΗΡ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜ.ΛΑΜ."

160.000

 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΚΛ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ"

100.000

"ΕΠΕΚΤ - ΑΝΤΙΚΑΤ ΔΙΚ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ" 250.000
ΕΡΓΑ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  (ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΓΟΛ.,ΑΝΑΘ.) 184.000
05.- ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠO ΤΟ Δ ΚΠΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 1.820.000
"ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ"

500.000

"ΝΕΟΣ ΤΡΟΦ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡ ΛΑΜΙΑΣ Δ.Δ.-ΣΥΜΠΛ ΥΔΡΟΛ Π ΣΚΑΣΜΕΝΗΣ"

300.000

"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ, Δ.Δ."

200.000

ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

310.000

ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ 140.000
ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ. ΦΡΑΝΤΖΗ 140.000
ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ. ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ 140.000
"ΚΑΤΑΣΚ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ" 90.000

06.-ΑΠΟΧΕΤ. Δ.ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

600.000
"ΕΣΩΤ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧ. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ" 150.000
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ" 150.000
"ΕΣΩΤ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧ. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ" 150.000
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ"

150.000

07.-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

500.000

 

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ευρώ (€)

08.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ. ΕΠΤΑ - ΔΕΥΑΛ

210.000

ΜΕΛ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.Δ. ΛΑΜΙΑΣ,ΛΕΙΑΝΟΚ,ΥΠΑΤΗΣ,ΓΟΡΓΟΠ

115.000

ΣΥΜΠΛ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣ Ν ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ 30.000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚ ΣΥΣΤΗΜ ΠΕΡΙΒ ΔΙΑΧΕΙΡ ISO 14001 15.000
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β.Κ.ΛΑΜΙΑΣ 20.000
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ ΚΠΣ - ΑΞΙΟΠ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 15.000
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Β.Κ. 15.000
ΜΕΛ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ -ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

 

Προμήθεια, Εγκατ. - Λειτουργία

Ευρώ (€)

09.-"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ"

950.000

ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 200 KWp

300.000

ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ. ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 200.000
ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ. ΣΥΣΤ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΕΞΟΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤ

120.000

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Ε. 60.000
ΠΡΟΜ.-ΕΠΕΚΤ. ΕΓΚΑΤ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 120.000
ΠΡΟΜ.- ΕΓΚΑΤ. ΝΕΩΝ MODEM ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΛ-ΤΗΛΕΧ 20.000
ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ. ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 70.000
ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ.ΣΥΣΤΥΜ. ΤΗΛΕ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 20.000
ΠΡΟΜ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓ - ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 40.000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ  

 

ΣΥΝΟΛΟ 6.200.000

 

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του "Τεχνικού Προγράμματος 2009", όπως εστάλει στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. πατήστε εδώ.

Για να δείτε αναλυτικά τους προϋπολογισμούς των έργων και των μελετών του έτους 2009 πατήστε εδώ.

"Ύδρευση - Αποχέτευση Νότιων Περιοχών Λαμίας"

ΕΡΓΑ Ευρώ (€)
01.-ΕΡΓΟ Τ.ΣΥΝΟΧΗΣ :"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤ. ΕΕΛ" 1.500.000
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ" 1.153.800
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΝΘΕΩΝ" 143.700
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΜΙΑΣ" 118.800
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΜΙΑΣ" 63.500
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ" 13.500
"ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤ.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ" 6.700
"ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣ   ΑΓΩΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ"  
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ"  
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ"  
02.-ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 80.000
"ΑΝΤΙΚ.ΔΙΚΤ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ, ΣΤΑΥΡ, Μ ΒΡ, ΑΓ ΠΑΡ, ΑΝΘΗΛΗΣ" 74.700
"ΑΝΤΙΚ.ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗ, ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ,  
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ, ΔΙΒΡΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Δ.Λ." 2.700 
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΘΗΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ" 2.600 
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ"  
03.-ΕΡΓΑ ΧΡΗΜ. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡ. "ΘΗΣΕΑΣ" - ΕΠΤΑ - ΕΑΠΤΑ 420.000
"ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ" 240.000
"ΚΑΤΑΣΚ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜ Δ. ΛΑΜΙΑΣ" 41.300
"ΚΑΤ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ" 38.700
"ΚΑΤΑΣΚ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤ ΔΙΑΜ Δ. ΛΑΜΙΑΣ" 100.000
04.-ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΑΛ 1.500.000
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡ - ΑΠΟΧ -ΑΠΟΚΑΤ ΠΕΡΙΟΧ ΛΑΜΙΑΣ" 195.000
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ Λ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ" 120.000
"ΣΥΜΠΛΗΡ ΕΡΓ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΘΗΛΗΣ" 65.000
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤ ΣΥΜΠΛ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ - ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ" 160.000
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ο.Ε.Κ.-ΑΝΘΗΛΗΣ" 27.000
"ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΦΟΔ ΑΓΩΓΟΙ - ΕΣΩΤ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. Δ." 200.000
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ" 80.000
"ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ" 130.000
"ΕΠΕΚΤ - ΑΝΤΙΚΑΤ ΔΙΚ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ" 300.000
ΕΡΓΑ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  (ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΓΟΛ.,ΑΝΑΘ.) 223.000
05.- ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ Δ ΚΠΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 1.400.000
"ΝΕΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡ ΛΑΜΙΑΣ Δ.Δ.-ΣΥΜΠΛ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ" 300.000
"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ, Δ.Δ." 300.000
ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 310.000
ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ 140.000
ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ. ΦΡΑΝΤΖΗ 140.000
ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ. ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ 140.000
"ΚΑΤΑΣΚ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ" 70.000
06.-ΑΠΟΧΕΤ. Δ.ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 600.000
"ΕΣΩΤ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧ. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ" 150.000
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ" 150.000
"ΕΣΩΤ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧ. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ" 150.000
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ" 150.000
07.-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ 500.000

 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ευρώ (€)
08.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ. ΕΠΤΑ - ΔΕΥΑΛ 350.000
ΜΕΛ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.Δ. ΛΑΜΙΑΣ,ΛΕΙΑΝΟΚ,ΥΠΑΤΗΣ,ΓΟΡΓΟΠ 115.000
ΣΥΜΠΛ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣ Ν ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ 30.000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚ ΣΥΣΤΗΜ ΠΕΡΙΒ ΔΙΑΧΕΙΡ ISO 14001 50.000
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β.Κ.ΛΑΜΙΑΣ 70.000
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ ΚΠΣ - ΑΞΙΟΠ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 75.000
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Β.Κ. 10.000
ΜΕΛ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ -ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

 

Προμήθεια, Εγκατ. - Λειτουργία Ευρώ (€)
09.-"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ" 1.200.000
ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 200 KWp 340.000
ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ. ΣΥΣΤΗΜ ΤΗΛΕΜΕΤΡ - ΑΥΤΟΜΑΤ ΑΝΤΛΙΟΣΤ-ΓΕΩΤΡ 390.000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Ε. 60.000
ΠΡΟΜ.-ΕΠΕΚΤ. ΕΓΚΑΤ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 120.000
ΠΡΟΜ.- ΕΓΚΑΤ. ΝΕΩΝ ΣΥΣΤ ΤΗΛΕΛ-ΤΗΛΕΧΕΙΡ ΕΣ.-ΕΞ. ΔΥΚΤΥΩΝ Υ-Α 100.000
ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 70.000
ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ.ΣΥΣΤΥΜ. ΤΗΛΕ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 20.000
ΠΡΟΜ. 3 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓ ΛΑΜΙΑΣ-ΔΗΜ.ΔΙΑΜ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 100.000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ  

 

ΣΥΝΟΛΟ 7.550.000

 

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του "Τεχνικού Προγράμματος 2008", όπως εστάλει στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. πατήστε εδώ.

Για να δείτε αναλυτικά τους προϋπολογισμούς των έργων και των μελετών του έτους 2008 πατήστε εδώ.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε εδώ για να δείτε τον Πίνακα Έργων ΔΕΥΑ Λαμίας στα 12 Δημοτικά Διαμερίσματα.

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Προμήθεια πλυντήριο - στεγνωτήριο

Θέμα: «Προμήθεια πλυντήριο - στεγνωτήριο» Αρ. Διαγωνισμού: 6857/Ε 22-11-2018 Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 6/12/2018 (ΩΡΑ: 11:00 π.μ.)

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω έκτακτης βλάβης αγωγού από 13:00 σήμερα Παρασκευή 23/11/2018 υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Πραξιτέλους (Νότιο τμήμα) από Ορφέως έως Δραγατσανίου και στην οδό...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 22-11-2018 λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού από 9:00 έως 14:30 στην οδό Παπασιοπούλου (Δυτικό Τμήμα), από οδό Ύδρας έως οδό Σίφνου και σε τμήμα τη...

Λειτ. και συντ. ΕΕΛ Λειαν. - Υπατης

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                              Λαμία          6-11-2018 ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣ...

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.»

Υπηρεσία πλύσιμο και γρασάρισμα οχημάτων

Θέμα: « Υπηρεσία πλύσιμο και γρασάρισμα οχημάτων» Αρ. Διαγωνισμού: 261& 262/29-10-2018 Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 8/11/2018 (ΩΡΑ: 10:00 π.μ.)...

Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του...

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει  Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την υπηρεσία «Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων, Παρακολούθηση Ραδιενεργών Ουσιώ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 1-11-2018 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 09:00 έως 15:00 στην οδό Αριστοτέλους, στην Πλατεία Λαού, σε τμήμα της οδού Χ. Τρικούπη και στ...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4018

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)