Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 27/04/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 27/04/2017 14:31:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ1ΦΟΡΓΦ-ΝΔΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Παροχή εξουσιοδότησης εκπροσώπου για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, ΔΕΔΔΗΕ και Δ.Ε.Η.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 27/04/2017 - 23:00
Θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης εκπροσώπου για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, ΔΕΔΔΗΕ και Δ.Ε.Η.
Ημ/νια: 27/04/2017 14:27:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Ν3ΨΟΡΓΦ-Θ0Α
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης για την : «Παροχή υπηρεσίας χρήσης χωματουργικών μηχανημάτων – φορτηγών, με οδηγό χειριστή».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 27/04/2017 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης για την : «Παροχή υπηρεσίας χρήσης χωματουργικών μηχανημάτων – φορτηγών, με οδηγό χειριστή».
Ημ/νια: 27/04/2017 14:15:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΙ3ΟΡΓΦ-ΑΘ2
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Έργα συντήρησης – λειτουργίας δικτύων ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 27/04/2017 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Έργα συντήρησης – λειτουργίας δικτύων ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας».
Ημ/νια: 27/04/2017 14:13:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΝΘΟΡΓΦ-2ΤΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου Λαμίας».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 27/04/2017 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου Λαμίας».
Ημ/νια: 27/04/2017 14:11:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΓΗ0ΟΡΓΦ-Λ4Γ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Τροφοδοτικοί αγωγοί ύδρευσης περιοχής Λειανοκλαδίου».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 27/04/2017 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Τροφοδοτικοί αγωγοί ύδρευσης περιοχής Λειανοκλαδίου».
Ημ/νια: 27/04/2017 14:08:52
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ91ΖΟΡΓΦ-ΘΝΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 26/04/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 26/04/2017 11:37:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΣ8ΟΡΓΦ-09Φ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 26/04/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 26/04/2017 11:33:20
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΙΠΟΡΓΦ-ΛΘΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ)

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 26/04/2017 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ)
Ημ/νια: 26/04/2017 10:50:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΩΤΟΡΓΦ-7ΙΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 26/04/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 26/04/2017 10:34:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν59ΟΡΓΦ-ΓΓΦ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 26/04/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 26/04/2017 10:19:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΣΙΤΟΡΓΦ-ΠΘΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 26/04/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 26/04/2017 10:13:25
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΗΕΩΟΡΓΦ-4Ρ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 26/04/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 26/04/2017 10:03:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΓΥ0ΟΡΓΦ-Γ7Α
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 26/04/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 26/04/2017 09:56:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΜΥΟΡΓΦ-Ξ66
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 26/04/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 26/04/2017 09:52:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒΗΟΟΡΓΦ-ΣΦΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 26/04/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ
Ημ/νια: 26/04/2017 08:13:29
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Ν9ΟΟΡΓΦ-5Β0
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 25/04/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 25/04/2017 14:32:59
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΓΦΛΟΡΓΦ-ΥΓΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 25/04/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 25/04/2017 13:59:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68Ζ4ΟΡΓΦ-ΡΩΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 25/04/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 25/04/2017 13:30:18
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΔΝΟΡΓΦ-Β79
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 25/04/2017 - 23:00
Θέμα: ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
Ημ/νια: 25/04/2017 13:21:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΘΘΟΡΓΦ-4Α6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Μήνυμα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για την Παγκόσμια Ημέρα...

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 1993, με στόχο να αναδείξει τη σημασία του νερ...

Παροχή υπηρεσίας χρήσης χωματουργικών μηχανημ...

Η ΔΕΥΑ Λαμίας προκηρύσσει Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΜ...

Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την εκτέλεση εργασιών : «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» προϋπολογισμού 72.912,00 € με Φ.Π.Α.

Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου Δ.Ε.Υ.Α. Λαμί...

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας 2016» προϋπολογισμού 52.067,60 € με Φ.Π.Α. 24%....

Συντήρηση δικτύων της ΔΕΥΑΛ στο Δήμο Λαμιέων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει τη διενέργεια Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με ποσοστό...

Ανάθεση του έργου: Τροφοδοτικοί αγωγοί ύδρευσ...

Η ΔΕΥΑ Λαμίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : "Τροφοδοτικοί αγωγοί ύδρευσης περιοχής Λειανοκλαδίου", με προϋπολογισμό 440.000,00 € (χωρίς...

Κατασκευή αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικ...

Η ΔΕΥΑ Λαμίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : "Κατασκευή αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου Λαμίας", με προϋπολογισμό 1.500.00...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 3998

Εργασίες (τελευταία εβδομάδα): 1

Έχουν ολοκληρωθεί: 3997

Εργατοώρες τελευταίας εβδ.: 19 λεπτά

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2431 εργασίες)