Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2020 13:29:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΛΘΟΡΓΦ-ΝΩΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2020 13:26:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΩΕΟΡΓΦ-ΜΧΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2020 13:13:29
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΖΜΟΡΓΦ-Θ37
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημ/νια: 21/02/2020 10:02:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦ25ΟΡΓΦ-ΦΘΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2020 08:26:01
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ8ΞΟΡΓΦ-ΣΟΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2020 07:46:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ9ΥΟΡΓΦ-Ψ4Ν
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 20/02/2020 14:29:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΩΡΟΡΓΦ-ΦΩΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Ημ/νια: 20/02/2020 13:26:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ0ΙΟΡΓΦ-ΙΥ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ-ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ-ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 20/02/2020 13:22:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ1ΗΟΡΓΦ-ΨΡΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ
Ημ/νια: 20/02/2020 13:18:47
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΨ3ΟΡΓΦ-Η67
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 20/02/2020 13:15:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΛΟΟΡΓΦ-1ΟΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΛ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 20/02/2020 13:10:57
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΞΖΟΡΓΦ-ΤΗΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ν.ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ν.ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 20/02/2020 13:07:05
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ3ΣΟΡΓΦ-ΖΓΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν.ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν.ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 20/02/2020 13:01:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΕΡΟΡΓΦ-ΝΥΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ) ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ) ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 20/02/2020 12:58:26
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΤΤΟΡΓΦ-Λ6Χ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών για τα έργα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για το έτος 2020.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 19/02/2020 - 23:00
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών για τα έργα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για το έτος 2020.
Ημ/νια: 19/02/2020 13:23:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ7ΒΟΡΓΦ-ΟΞΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Συγκρότηση Επιτροπών για δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 19/02/2020 - 23:00
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών για δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
Ημ/νια: 19/02/2020 13:19:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΙ0ΟΡΓΦ-ΟΔΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εφαρμογή Προγραμματικής Σύμβασης (21-6-2016) μεταξύ Δήμου Λαμίας και Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και συμψηφισμός οφειλών.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 19/02/2020 - 23:00
Θέμα: Εφαρμογή Προγραμματικής Σύμβασης (21-6-2016) μεταξύ Δήμου Λαμίας και Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και συμψηφισμός οφειλών.
Ημ/νια: 19/02/2020 12:33:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΚΓΟΡΓΦ-ΞΥ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Καθορισμός διαδικασίας επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών των αυτοκινήτων οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και ορισμός επιτροπής

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 19/02/2020 - 23:00
Θέμα: Καθορισμός διαδικασίας επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών των αυτοκινήτων οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και ορισμός επιτροπής
Ημ/νια: 19/02/2020 12:32:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΘ8ΟΡΓΦ-ΤΕΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 19/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 19/02/2020 11:37:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΑΤΟΡΓΦ-ΥΧ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Επιθεώρηση, καταγραφή θέσεων συνδέσεων, αποτύπωση βλαβών, προσδιορισμός διατομών, τοπογραφική χάραξη παλαιού παντ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για αποκατάσταση βλάβης αγωγού που προκλήθηκε από εργασίες τοποθέτησης δικτύου οπτικών ινών, υπάρχει διακοπή νερού σε τμήματα των οδών Χατζοπούλου, Γιαννακούρα, Διά...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 14-2-2020 Λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:00 σην οδό Καβάφη (Βόρειο Τμήμα) από οδό Αθηνών έως οδό Αμφικτυόνων.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Χαλκομάτας από την οδό Ολύμπου έως την οδό Καβάφη. Αναμένεται η επαναφορά νερού περί τις 13:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διακόπηκε η υδροδότηση στην περιοχή γύρω από τις οδούς Λοκρίδος και Λασκαράτου λόγω σπασμένου αγωγού. Συνεργείο της ΔΕΥΑΛ βρίσκεται στην περιοχή. Αναμένεται να αποκ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δεύτέρα 30-12-2019 Λόγω βλάβης του τροφοδοτικού αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην Τ.Κ Μοσχοχωρίου από 9:30 έως 13:00.   Στη  συνέχεια της ανακοίνωσης, εν...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού από τις 13:00 στην περιοχή Οφανού. Η επαναφορά της υδροδότησης υπολογίζεται κατά τις 15:30.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 10-10-2019 λόγω βλάβης θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών: Τσιριμόκου-Γκούρα-Πλούταρχου-Παπανδρέου-Σπύρου Τράκα-Αθ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

          Από Τετάρτη 9-10-2019 και για τις επόμενες ημέρες είναι απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην Νέα Άμπλιανη από την ο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 24-9-2019 λόγω έκτακτης βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή κατά μήκος της οδού Τυμφριστού και παρόδους της, από την οδό Πάρου έως την οδό Κοραή...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4171

Έχουν ολοκληρωθεί: 4103

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2451 εργασίες)