Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/03/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 11/03/2020 13:24:59
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΠΓΟΡΓΦ-Β69
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/03/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 11/03/2020 12:53:01
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΚΧΟΡΓΦ-6ΗΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/03/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 11/03/2020 12:09:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ9ΩΟΡΓΦ-Υ7Ψ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για να παραστεί ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Φθ/δας.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/03/2020 - 23:00
Θέμα: Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για να παραστεί ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Φθ/δας.
Ημ/νια: 10/03/2020 14:46:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 90ΥΒΟΡΓΦ-ΗΣΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή και αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης» με ανάδοχο την «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/03/2020 - 23:00
Θέμα: Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή και αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης» με ανάδοχο την «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»
Ημ/νια: 10/03/2020 14:32:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΑ2ΟΡΓΦ-ΦΧΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης Επιτροπής Μείωσης λογαριασμών νερού – Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντα

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/03/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης Επιτροπής Μείωσης λογαριασμών νερού – Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντα
Ημ/νια: 10/03/2020 14:30:55
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω08ΚΟΡΓΦ-3Η4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/03/2020 - 23:00
Θέμα: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας
Ημ/νια: 10/03/2020 14:23:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ5ΙΟΡΓΦ-ΒΚΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης – Περιγραφής και ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Ασβεστοποίηση της ιλύος αστικών λυμάτων της Ε.Ε.Λ. Λαμίας και πειραματική εφαρμογή σε καλλιέργεια βάμβακος».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/03/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης – Περιγραφής και ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Ασβεστοποίηση της ιλύος αστικών λυμάτων της Ε.Ε.Λ. Λαμίας και πειραματική εφαρμογή σε καλλιέργεια βάμβακος».
Ημ/νια: 10/03/2020 13:20:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο8ΧΟΡΓΦ-5Ξ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιτροπής αφανών εργασιών.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/03/2020 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιτροπής αφανών εργασιών.
Ημ/νια: 10/03/2020 13:19:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ47ΧΟΡΓΦ-Τ2Ι
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης – Περιγραφής και ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο : «Επείγουσες εργασίες λόγω αποκατάστασης δικτύων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/03/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης – Περιγραφής και ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο : «Επείγουσες εργασίες λόγω αποκατάστασης δικτύων».
Ημ/νια: 10/03/2020 13:18:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΙΩΟΡΓΦ-ΤΧΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εξέταση αιτήσεων χορήγησης παροχής νερού σε εκτός σχεδίου ακίνητα.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/03/2020 - 23:00
Θέμα: Εξέταση αιτήσεων χορήγησης παροχής νερού σε εκτός σχεδίου ακίνητα.
Ημ/νια: 10/03/2020 13:17:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΛΓΟΡΓΦ-ΧΣΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης – Περιγραφής και ανάθεση για την: «Προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτύου Η/Υ του κτιρίου Διοίκησης της Ε.Ε.Λ. Λαμίας».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/03/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης – Περιγραφής και ανάθεση για την: «Προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτύου Η/Υ του κτιρίου Διοίκησης της Ε.Ε.Λ. Λαμίας».
Ημ/νια: 10/03/2020 13:15:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ6ΞΟΡΓΦ-Ρ9Ε
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιβλέποντα έργου.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/03/2020 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιβλέποντα έργου.
Ημ/νια: 10/03/2020 13:15:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω20ΑΟΡΓΦ-ΜΟ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 09/03/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 09/03/2020 14:20:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΑΕΟΡΓΦ-ΙΒΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 09/03/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 09/03/2020 14:19:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7Ψ1ΟΡΓΦ-1Φ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Προμήθειας Ελαστικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 09/03/2020 - 23:00
Θέμα: Προμήθειας Ελαστικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας
Ημ/νια: 09/03/2020 12:55:26
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 96ΘΒΟΡΓΦ-ΩΧ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 09/03/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
Ημ/νια: 09/03/2020 12:22:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΖ9ΟΡΓΦ-Θ4Α
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 09/03/2020 - 23:00
Θέμα: Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών
Ημ/νια: 09/03/2020 12:13:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΛΥΟΡΓΦ-Β1Β
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Μικρά επείγοντα έργα Δ.Ε. Καποδίστρια» αναδόχου Χαλαστάνη Γρηγόριου εμπ. Ε.Δ.Ε.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 09/03/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Μικρά επείγοντα έργα Δ.Ε. Καποδίστρια» αναδόχου Χαλαστάνη Γρηγόριου εμπ. Ε.Δ.Ε.
Ημ/νια: 09/03/2020 11:49:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΓΜΟΡΓΦ-ΡΒΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Έργα συντήρησης ύδρευσης – αποχέτευσης.» αναδόχου Στ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 09/03/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Έργα συντήρησης ύδρευσης – αποχέτευσης.» αναδόχου Στ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ημ/νια: 09/03/2020 11:47:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΠΞΟΡΓΦ-ΦΤ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευη, 13/3, λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού από 10:30 έως 15:00 στην τοπική κοινότητα Λιανοκλαδίου στο τμήμα κάτω από την εθνική οδό.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Πέμπτη 05-03-2020 θα γίνει διακοπή νερού στη Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς από 9:00 π.μ έως 16:00 μ.μ. λόγω ανακαίνισης του βανοστασίου της δεξαμενής.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 25/2, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 10:00 έως 13:00 στις οδούς Λοκρίδος, Τυρταίου, Λασκαράτου, Σικελιανού, Μπουμπουλίνα και Δεληγιάννη...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Επιθεώρηση, καταγραφή θέσεων συνδέσεων, αποτύπωση βλαβών, προσδιορισμός διατομών, τοπογραφική χάραξη παλαιού παντ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για αποκατάσταση βλάβης αγωγού που προκλήθηκε από εργασίες τοποθέτησης δικτύου οπτικών ινών, υπάρχει διακοπή νερού σε τμήματα των οδών Χατζοπούλου, Γιαννακούρα, Διά...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 14-2-2020 Λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:00 σην οδό Καβάφη (Βόρειο Τμήμα) από οδό Αθηνών έως οδό Αμφικτυόνων.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Χαλκομάτας από την οδό Ολύμπου έως την οδό Καβάφη. Αναμένεται η επαναφορά νερού περί τις 13:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διακόπηκε η υδροδότηση στην περιοχή γύρω από τις οδούς Λοκρίδος και Λασκαράτου λόγω σπασμένου αγωγού. Συνεργείο της ΔΕΥΑΛ βρίσκεται στην περιοχή. Αναμένεται να αποκ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δεύτέρα 30-12-2019 Λόγω βλάβης του τροφοδοτικού αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην Τ.Κ Μοσχοχωρίου από 9:30 έως 13:00.   Στη  συνέχεια της ανακοίνωσης, εν...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού από τις 13:00 στην περιοχή Οφανού. Η επαναφορά της υδροδότησης υπολογίζεται κατά τις 15:30.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4174

Έχουν ολοκληρωθεί: 4103

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2451 εργασίες)