Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 25/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ημ/νια: 25/02/2020 11:30:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΛΕΟΡΓΦ-ΣΣ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 25/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 25/02/2020 11:19:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΧ7ΟΡΓΦ-ΙΥΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 25/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 25/02/2020 11:10:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΞΡΟΡΓΦ-ΠΒ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 25/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 25/02/2020 11:02:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΕΛΟΡΓΦ-ΑΜ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 25/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Ημ/νια: 25/02/2020 11:01:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΥΕΟΡΓΦ-Β7Ο
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 24/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ημ/νια: 24/02/2020 11:18:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΑΓΟΡΓΦ-Ξ7Μ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 24/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 24/02/2020 10:53:02
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΤΦΟΡΓΦ-Ζ87
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 24/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 24/02/2020 10:42:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΤΧΟΡΓΦ-54Ζ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 24/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 24/02/2020 10:40:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ3ΣΟΡΓΦ-4Β8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Δ.Κ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 24/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Δ.Κ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Ημ/νια: 24/02/2020 10:21:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΡΜΟΡΓΦ-ΒΕΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και ΕΛΚΕ-ΕΜΠ για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της Γερμανικής Τάφρου (ως αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ Λαμίας) και των εκβολών...

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 24/02/2020 - 23:00
Θέμα: Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και ΕΛΚΕ-ΕΜΠ για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της Γερμανικής Τάφρου (ως αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ Λαμίας) και των εκβολών του Σπερχειού ποταμού και διαμόρφωση κανόνων λειτουργίας της ΕΕΛ Λαμίας σε κανονικές και έκτακτες συνθήκες» το οποίο εξειδικεύεται στα ακόλουθα : α) Διερεύνηση- παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της Γερμανικής Τάφρου (ως αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ Λαμίας) και των εκβολών του Σπερχειού ποταμού, β) Βελτιστοποίηση της λειτουργίας της ΕΕΛ Λαμίας και ανάπτυξης κανόνων λειτουργίας σε κανονικές και έκτακτες συνθήκες και γ) Διερεύνηση των επιπτώσεων εισροής λυμάτων μη τυπικής αστικής προέλευσης στην ΕΕΛ Λαμίας και διαμόρφωση προτάσεων ελέγχου τους.
Ημ/νια: 24/02/2020 09:26:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΤΘΟΡΓΦ-ΑΡΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2020 13:29:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΛΘΟΡΓΦ-ΝΩΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2020 13:26:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΩΕΟΡΓΦ-ΜΧΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2020 13:13:29
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΖΜΟΡΓΦ-Θ37
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημ/νια: 21/02/2020 10:02:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦ25ΟΡΓΦ-ΦΘΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2020 08:26:01
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ8ΞΟΡΓΦ-ΣΟΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2020 07:46:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ9ΥΟΡΓΦ-Ψ4Ν
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 20/02/2020 14:29:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΩΡΟΡΓΦ-ΦΩΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Ημ/νια: 20/02/2020 13:26:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ0ΙΟΡΓΦ-ΙΥ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ-ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/02/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ-ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 20/02/2020 13:22:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ1ΗΟΡΓΦ-ΨΡΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευη, 13/3, λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού από 10:30 έως 15:00 στην τοπική κοινότητα Λιανοκλαδίου στο τμήμα κάτω από την εθνική οδό.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Πέμπτη 05-03-2020 θα γίνει διακοπή νερού στη Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς από 9:00 π.μ έως 16:00 μ.μ. λόγω ανακαίνισης του βανοστασίου της δεξαμενής.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 25/2, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 10:00 έως 13:00 στις οδούς Λοκρίδος, Τυρταίου, Λασκαράτου, Σικελιανού, Μπουμπουλίνα και Δεληγιάννη...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Επιθεώρηση, καταγραφή θέσεων συνδέσεων, αποτύπωση βλαβών, προσδιορισμός διατομών, τοπογραφική χάραξη παλαιού παντ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για αποκατάσταση βλάβης αγωγού που προκλήθηκε από εργασίες τοποθέτησης δικτύου οπτικών ινών, υπάρχει διακοπή νερού σε τμήματα των οδών Χατζοπούλου, Γιαννακούρα, Διά...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 14-2-2020 Λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:00 σην οδό Καβάφη (Βόρειο Τμήμα) από οδό Αθηνών έως οδό Αμφικτυόνων.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Χαλκομάτας από την οδό Ολύμπου έως την οδό Καβάφη. Αναμένεται η επαναφορά νερού περί τις 13:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διακόπηκε η υδροδότηση στην περιοχή γύρω από τις οδούς Λοκρίδος και Λασκαράτου λόγω σπασμένου αγωγού. Συνεργείο της ΔΕΥΑΛ βρίσκεται στην περιοχή. Αναμένεται να αποκ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δεύτέρα 30-12-2019 Λόγω βλάβης του τροφοδοτικού αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην Τ.Κ Μοσχοχωρίου από 9:30 έως 13:00.   Στη  συνέχεια της ανακοίνωσης, εν...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού από τις 13:00 στην περιοχή Οφανού. Η επαναφορά της υδροδότησης υπολογίζεται κατά τις 15:30.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4174

Έχουν ολοκληρωθεί: 4103

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2451 εργασίες)