Δι@ύγεια

Έγκριση Τεχνικής έκθεσης – Περιγραφής, πρακτικό επιτροπής και ανάθεσης για την : «Προμήθεια Χημικών αντιδραστηρίων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 09/03/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση Τεχνικής έκθεσης – Περιγραφής, πρακτικό επιτροπής και ανάθεσης για την : «Προμήθεια Χημικών αντιδραστηρίων».
Ημ/νια: 09/03/2020 11:44:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΨ9ΟΡΓΦ-ΔΙ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο : «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης Μοσχοχωρίου – Κόμματος – Λιανοκλαδίου» με ανάδοχο τον Ε.Δ.Ε. Παναγιώτη Γώγο.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 09/03/2020 - 23:00
Θέμα: Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο : «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης Μοσχοχωρίου – Κόμματος – Λιανοκλαδίου» με ανάδοχο τον Ε.Δ.Ε. Παναγιώτη Γώγο.
Ημ/νια: 09/03/2020 11:42:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΧΟΟΡΓΦ-305
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 09/03/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 09/03/2020 11:30:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ2ΞΟΡΓΦ-1ΕΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών: «Ασφάλιση αυτοκινήτων - μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 06/03/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών: «Ασφάλιση αυτοκινήτων - μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων».
Ημ/νια: 06/03/2020 13:27:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ79ΟΡΓΦ-ΛΗΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την υπηρεσία : «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτικό μηχάνημα εντός του Δήμου Λαμιέων»

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 06/03/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την υπηρεσία : «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτικό μηχάνημα εντός του Δήμου Λαμιέων»
Ημ/νια: 06/03/2020 13:24:17
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ57ΟΡΓΦ-ΘΟ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας : «Υποστηρικτικές εργασίες λειτουργίας βυτιοφόρου οχήματος εντός ορίων Δ.Κ. Καποδίστρια».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 06/03/2020 - 23:00
Θέμα: Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας : «Υποστηρικτικές εργασίες λειτουργίας βυτιοφόρου οχήματος εντός ορίων Δ.Κ. Καποδίστρια».
Ημ/νια: 06/03/2020 13:22:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΧ4ΟΡΓΦ-5Γ2
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 06/03/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 06/03/2020 13:13:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν17ΟΡΓΦ-5Φ0
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση βλαβών από επισκευή τροφοδοτικού αγωγού» αναδόχου ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 06/03/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση βλαβών από επισκευή τροφοδοτικού αγωγού» αναδόχου ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Ημ/νια: 06/03/2020 11:38:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ69ΕΟΡΓΦ-9ΙΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Έργα συντήρησης – λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» αναδόχου ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 06/03/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Έργα συντήρησης – λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» αναδόχου ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Ημ/νια: 06/03/2020 11:36:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΟΗΟΡΓΦ-ΝΦΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης για την : «Προμήθεια υλικών καθαριότητας».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 06/03/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης για την : «Προμήθεια υλικών καθαριότητας».
Ημ/νια: 06/03/2020 11:33:18
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΠΜΟΡΓΦ-4ΟΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης για την : «Υπηρεσία πλύσιμο και γρασάρισμα οχημάτων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 06/03/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης για την : «Υπηρεσία πλύσιμο και γρασάρισμα οχημάτων».
Ημ/νια: 06/03/2020 11:30:17
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΥ0ΟΡΓΦ-ΞΒΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στη Λαμία» αναδόχου: «Παναγιώτη Γώγου, Ε.Δ.Ε.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 06/03/2020 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στη Λαμία» αναδόχου: «Παναγιώτη Γώγου, Ε.Δ.Ε.».
Ημ/νια: 06/03/2020 11:23:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΕΑΟΡΓΦ-ΦΧΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :«Τροφοδοτικοί αγωγοί ύδρευσης περιοχής Λειανοκλαδίου» της αναδόχου: «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.»

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 06/03/2020 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :«Τροφοδοτικοί αγωγοί ύδρευσης περιοχής Λειανοκλαδίου» της αναδόχου: «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.»
Ημ/νια: 06/03/2020 11:20:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ7ΨΟΡΓΦ-ΦΒ0
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 05/03/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 05/03/2020 13:19:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ9ΟΟΡΓΦ-Η6Β
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 05/03/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 05/03/2020 10:04:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο9ΑΟΡΓΦ-0ΕΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 05/03/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 05/03/2020 10:02:26
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο00ΟΡΓΦ-ΝΨΡ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 04/03/2020 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 04/03/2020 12:46:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ140ΟΡΓΦ-9Θ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 04/03/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 04/03/2020 12:44:57
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΔΕΟΡΓΦ-Ο5Υ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 04/03/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 04/03/2020 12:42:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΔΖΟΡΓΦ-ΞΗ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 04/03/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 04/03/2020 12:39:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΚΤΟΡΓΦ-ΣΙ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευη, 13/3, λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού από 10:30 έως 15:00 στην τοπική κοινότητα Λιανοκλαδίου στο τμήμα κάτω από την εθνική οδό.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Πέμπτη 05-03-2020 θα γίνει διακοπή νερού στη Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς από 9:00 π.μ έως 16:00 μ.μ. λόγω ανακαίνισης του βανοστασίου της δεξαμενής.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 25/2, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 10:00 έως 13:00 στις οδούς Λοκρίδος, Τυρταίου, Λασκαράτου, Σικελιανού, Μπουμπουλίνα και Δεληγιάννη...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Επιθεώρηση, καταγραφή θέσεων συνδέσεων, αποτύπωση βλαβών, προσδιορισμός διατομών, τοπογραφική χάραξη παλαιού παντ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για αποκατάσταση βλάβης αγωγού που προκλήθηκε από εργασίες τοποθέτησης δικτύου οπτικών ινών, υπάρχει διακοπή νερού σε τμήματα των οδών Χατζοπούλου, Γιαννακούρα, Διά...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 14-2-2020 Λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:00 σην οδό Καβάφη (Βόρειο Τμήμα) από οδό Αθηνών έως οδό Αμφικτυόνων.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Χαλκομάτας από την οδό Ολύμπου έως την οδό Καβάφη. Αναμένεται η επαναφορά νερού περί τις 13:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διακόπηκε η υδροδότηση στην περιοχή γύρω από τις οδούς Λοκρίδος και Λασκαράτου λόγω σπασμένου αγωγού. Συνεργείο της ΔΕΥΑΛ βρίσκεται στην περιοχή. Αναμένεται να αποκ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δεύτέρα 30-12-2019 Λόγω βλάβης του τροφοδοτικού αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην Τ.Κ Μοσχοχωρίου από 9:30 έως 13:00.   Στη  συνέχεια της ανακοίνωσης, εν...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού από τις 13:00 στην περιοχή Οφανού. Η επαναφορά της υδροδότησης υπολογίζεται κατά τις 15:30.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4174

Έχουν ολοκληρωθεί: 4103

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2451 εργασίες)