Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια

Εγγραφή στο Ροή Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 11 λεπτά

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

πριν από 1 ώρα 11 λεπτά
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 22/07/2024 14:20:25
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ4ΩΟΡΓΦ-ΗΣΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

πριν από 1 ώρα 11 λεπτά
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 22/07/2024 14:08:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΦ8ΟΡΓΦ-Υ58
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

πριν από 1 ώρα 11 λεπτά
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
Ημ/νια: 22/07/2024 13:46:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ68ΤΟΡΓΦ-61Υ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

πριν από 1 ώρα 11 λεπτά
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 22/07/2024 12:32:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΤ6ΟΡΓΦ-ΤΙΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

πριν από 1 ώρα 11 λεπτά
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 22/07/2024 12:30:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΣ2ΟΡΓΦ-Ι0Η
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

πριν από 1 ώρα 11 λεπτά
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 22/07/2024 12:01:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΜΦΟΡΓΦ-4Τ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

πριν από 1 ώρα 11 λεπτά
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 22/07/2024 11:56:59
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΕΦΟΡΓΦ-742
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Παρ, 19/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 19/07/2024 13:43:57
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟΥ2ΟΡΓΦ-ΗΔ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Παρ, 19/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 19/07/2024 12:59:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ5ΣΟΡΓΦ-ΧΜΦ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρ, 19/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 19/07/2024 12:57:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΧΛΟΡΓΦ-Σ1Β
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρ, 19/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 19/07/2024 12:54:55
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ8ΓΟΡΓΦ-ΣΣ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρ, 19/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 19/07/2024 12:50:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ03ΣΟΡΓΦ-ΚΞΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρ, 19/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 19/07/2024 12:47:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΑΔΟΡΓΦ-Λ58
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρ, 19/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 19/07/2024 12:46:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΟΡΟΡΓΦ-ΨΒ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρ, 19/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 19/07/2024 12:43:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ99ΙΟΡΓΦ-20Σ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρ, 19/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 19/07/2024 12:41:34
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΛΚΟΡΓΦ-95Υ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Παρ, 19/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 19/07/2024 12:28:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Σ0ΟΡΓΦ-0ΥΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΤΘ

Πέμ, 18/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΤΘ
Ημ/νια: 18/07/2024 13:40:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓ42ΟΡΓΦ-ΗΕ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

αποφαση αναθεσης

Πέμ, 18/07/2024 - 16:30
Θέμα: αποφαση αναθεσης
Ημ/νια: 18/07/2024 13:36:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΖΔΟΡΓΦ-3Ω8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πέμ, 18/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 18/07/2024 12:52:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΞ7ΟΡΓΦ-Σ5Δ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 11/7/2024 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Αγ. Παρασκευής - Λαρίσσης - Αλύτρωτων Πατρίδων, καθώς και στην περιοχή του Su...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 17-6-2024 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην συνοικία Καλυβίων στην περιοχή των οδών Βάρναλη, Δαβάκη, Πλαστήρα. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότηση...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Κυριακή 16 Ιουνίου 2024, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Αμαλίας από Όθωνος έως Ροζάκη Αγγελή. Υπολογίζεται επαναφορά περί την 12 το μεσημέρι....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 5-6-2024, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού σε τμήμα των Νέων Εργατικών Γαλανέικων. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 12:30.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης, σήμερα Τρίτη 28-5-2024, υπάρχει διακοπή νερού στον οικισμό Αγριλιάς. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 15:30.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4321

Έχουν ολοκληρωθεί: 4106

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2461 εργασίες)