Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - πριν από 2 ώρες 16 λεπτά
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 09/06/2023 12:37:34
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 95ΝΤΟΡΓΦ-ΨΝΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - πριν από 2 ώρες 16 λεπτά
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 09/06/2023 12:08:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Η6ΟΡΓΦ-ΖΜΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση τεχνικής έκθεσης, πρακτικού οικονομικής προσφοράς, ελέγχου δικαιολογητικών και ανάθεση εκτέλεσης για την : «Προμήθεια άδειας χρήσης εφαρμογής καταναλωτών – SmartVille App».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - πριν από 2 ώρες 16 λεπτά
Θέμα: Έγκριση τεχνικής έκθεσης, πρακτικού οικονομικής προσφοράς, ελέγχου δικαιολογητικών και ανάθεση εκτέλεσης για την : «Προμήθεια άδειας χρήσης εφαρμογής καταναλωτών – SmartVille App».
Ημ/νια: 09/06/2023 11:28:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΩ5ΟΡΓΦ-Ο9Λ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση τεχνικής έκθεσης, πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς, ελέγχου δικαιολογητικών διαδικασίας κατακύρωσης και ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Αμοιβές τρίτων – υποστηρικτικές εργασίες βεβαίωσης – είσπραξης εσόδων της Δ...

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - πριν από 2 ώρες 16 λεπτά
Θέμα: Έγκριση τεχνικής έκθεσης, πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς, ελέγχου δικαιολογητικών διαδικασίας κατακύρωσης και ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Αμοιβές τρίτων – υποστηρικτικές εργασίες βεβαίωσης – είσπραξης εσόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».
Ημ/νια: 09/06/2023 11:23:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΝ5ΟΡΓΦ-ΙΞΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΦΑΚΕΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - πριν από 2 ώρες 16 λεπτά
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΦΑΚΕΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Ημ/νια: 09/06/2023 10:51:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 940ΝΟΡΓΦ-ΟΗΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - πριν από 2 ώρες 16 λεπτά
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 09/06/2023 10:47:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΕΓΟΡΓΦ-ΖΥ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - πριν από 2 ώρες 16 λεπτά
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 09/06/2023 10:42:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 629ΣΟΡΓΦ-4ΟΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης (προσαρμογή Π/Υ) και των τευχών δημοπράτησης για την : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Λαμίας».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 08/06/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης (προσαρμογή Π/Υ) και των τευχών δημοπράτησης για την : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Λαμίας».
Ημ/νια: 08/06/2023 13:35:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΝ0ΟΡΓΦ-Θ2Ζ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: ″Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και Σύνταξη Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας″.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 08/06/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: ″Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και Σύνταξη Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας″.
Ημ/νια: 08/06/2023 13:24:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΙ5ΟΡΓΦ-ΧΞΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 08/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/06/2023 13:23:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΨΚΟΡΓΦ-2ΘΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 08/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/06/2023 13:20:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒ9ΨΟΡΓΦ-ΨΦΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 08/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/06/2023 13:18:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Υ96ΟΡΓΦ-2ΙΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Καμένων Βούρλων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 08/06/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Καμένων Βούρλων».
Ημ/νια: 08/06/2023 13:17:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΥΨΟΡΓΦ-ΩΧ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 08/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/06/2023 13:15:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΖΨΟΡΓΦ-Η0Ζ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 08/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/06/2023 13:13:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο1ΒΟΡΓΦ-ΞΙ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 08/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/06/2023 13:10:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΡΗΟΡΓΦ-ΞΕΦ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 08/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/06/2023 13:05:34
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Δ24ΟΡΓΦ-Α98
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση μείωσης εγγυήσεων έργου.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 07/06/2023 - 16:30
Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυήσεων έργου.
Ημ/νια: 07/06/2023 13:53:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟΒ3ΟΡΓΦ-ΤΟΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 07/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 07/06/2023 12:05:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΜΓΟΡΓΦ-ΕΦΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 07/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 07/06/2023 12:02:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΡΚΟΡΓΦ-Υ5Ξ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης σήμερα Τετάρτη 24/5/2023, υπάρχει διακοπή νερού στην Λεωφόρο Καλυβίων βόρειο τμήμα της Αγ. Ιερουσαλήμ έως Αγ. Αθανασίου. Υπολογίζεται επαναφορά περί την...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διακοπή νερού στο ΔΔ Αμαλώτας αύριο 10/5/2023 από 10:00 - 15:00 λόγω επισκευής - συντήρησης δικτύων.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Δευτέρα 8/5/2023, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Πραξιτέλους από Ορφέως έως Ιερολοχυτών. Υπολογίζεται επαναφορά περί την 13:30

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ Λαμίας Τ.Υ. =========== Σήμερα Πέμπτη 23-3-2023 λόγω βλάβη, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Καρπάθου από διασταύρωση Κεφαλληνίας έως Βόρειο και τμήμα της οδ...

Παντορροϊκό Δίκτυο Χαλκομάτας

Αναφορικά με σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε στις 15-3-2023 σε παλαιό παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης επί της οδού Χαλκομάτας, σε σημείο επαφής και με άλλα δίκτυα ΟΚΩ, σ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προσωρινή διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Αφανού, λόγω βλάβης αγωγού ύδρευσης στην οδό Μπιζανίου. Συνεργείο της ΔΕΥΑΛ επεμβαίνει για την αποκατάσταση.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Υπάρχει διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης σε τροφοδοτικό αγωγό στην περιοχή του Παγκρατίου (Ρεβένια) μεταξύ των οδών Χατζηδάκη, Καράγεωργα, Δαμασκηνού και Βελουχιώτη....

Επίσκεψη του Δημάρχου Λαμιέων Θύμιου Καραΐσκο...

Τις εργασίες του έργου που αφορά στην ολοκληρωμένη διευθέτηση του μυλαύλακα της οδού Τυμφρηστού, επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος, ο Πρόεδρος της ΔΕ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης στους αγωγούς πηγών, υπάρχει διακοπή νερού στις ΤΚ Καρυάς Βασιλικών.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 24-1-2023, λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Χαλκομάτας από Ολύμπου έως Ναυπάκτου. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 13:00....

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4292

Έχουν ολοκληρωθεί: 4106

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2459 εργασίες)