Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Ιδρυτική απόφαση της ΔΕΥΑΛ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 1980 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδριάσεως προς συζήτηση των εξής κατά σειρά θεμάτων:

Περί ιδρύσεως δημοτικής Επιχειρήσεως Υδρεύσεως-Αποχετεύσεως.

Αριθ. απόφ. 397

Ο κ. Πρόεδρος που εισηγείται το ανωτέρω θέμα ανακοινώνει ότι με τον Ν. 1069/1980 δίνονται τα κίνητρα για την ίδρυση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων, πληθυσμού άνω των 10.000 κατοίκων, επιχειρήσεων Υδρεύσεως-Αποχετεύσεως. Ο νόμος αυτός τέθηκε υπόψη Επιτροπής αποτελουμένης εκ του κ. Δημάρχου Λαμιέων και των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Αν. Αναστασοπούλου (Μηχανικού), Σπ. Παναγιωτοπούλου (Συντξ. ΤΕΒΕ), Β. Μανδάλου (Μηχανικού) και Κων. Καναβού (Δικηγόρου) παρουσία και του δικηγόρου του Δήμου Ιωαν. Λιανού, η οποία αφού την μελέτησε αποφάσισε ομόφωνα ότι είναι συμφέρον για το Δήμο η ίδρυση μιας τέτοιας Επιχειρήσεως δι’ ο και εισηγείται σχετικώς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης ο δικηγόρος του Δήμου κ. Ιωαν. Λιανός με λεπτομερή και εμπεριστατωμένη εισήγησή του, προτείνει την άνευ καθυστερήσεως ίδρυση της εν λόγω Επιχειρήσεως σύμφωνα με το νόμο για την ταχεία προώθηση του όλου τούτου θέματος μέχρις ολοκληρώσεως της προβλεπόμενης διαδικασίας και εκδόσεως του Π. Δ/τος δια την σύννομον λειτουργίαν αυτής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανέπτυξε δια μακρών την υπάρχουσα κατάσταση στην πόλη μας από πλευράς υδρεύσεως και αποχετεύσεως λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

Το δίκτυο υδρεύσεως

Το πρώτο δίκτυο υδρεύσεως της πόλεως έγινε το 1884, επί δημάρχου Σκληβανιώτη, σε αντικατάσταση του παλαιού υφισταμένου από Τουρκοκρατίας δικτύου από τις πηγές Ταράτσας, με τις τότε προδιαγραφές, με τα τότε υλικά και τεχνικά μέσα. Το 1927 έγινε επί δημάρχου Μακροπούλου νέο δίκτυο υδρεύσεως από τις πηγές Γοργοποτάμου, ξανά με τα τότε υλικά και με τα τότε τεχνικά μέσα που υπήρχαν. Έκτοτε η πόλη της Λαμίας αναπτύχθηκε ραγδαία που έφτασε σε σημείο να αντιμετωπίζει έλλειψη ύδατος. Το 1955 ο τότε Δήμαρχος Ιωαν. Παπασιόπουλος με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την σοβαρή αντιμετώπιση της καταστάσεως προέβη πολύ ορθά στην τοποθέτηση στα σπίτια και στα καταστήματα υδρομετρητών. 

Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας ήταν ο περιορισμός της σπατάλης του ύδατος και η αντιμετώπιση της ελλείψεως ύδατος. Το 1972 επί δημάρχου Ν. Μουντούρη έγινε το νέο εξωτερικό δίκτυο υδρεύσεως της πόλεως από τις πηγές του Γοργοποτάμου μέχρι την δεξαμενή του Αγίου Λουκά και την κατασκευή υπερκείμενης ζώνης στη συνοικία Ν. Ιωνία Λαμίας. Έκτοτε οι εκάστοτε Δήμαρχοι με καλή θέληση και με τις διαθέσιμες πιστώσεις του Δήμου προσπάθησαν με σπασμωδικές ενέργειες να διορθώσουν κατά κάποιο τρόπο την υφιστάμενη κακή κατάσταση του δικτύου, πλην όμως οι ανάγκες είναι τόσες πολλές και οι δαπάνες που χρειάζονται τόσο μεγάλες, που πρέπει τώρα αμέσως, πριν φτάσουμε στο απροχώρητο, να αναμορφώσουν το δίκτυο υδρεύσεως της πόλεως. 

Η κατάσταση του δικτύου υδρεύσεως της πόλεώς μας παρουσιάζεται σήμερα ως εξής:

 • Το 35% είναι πεπαλαιωμένο και θέλει αντικατάσταση. 
 • Το 42% των οδών στερούνται κεντρικών αγωγών και υδρεύονται με σιδηροσωλήνες 1’’ – ¾’’ – ½’’ που είναι παληές, έχουν υποστεί οξείδωση και υπάρχει μεγάλη απώλεια ύδατος και μεγάλη δαπάνη συντηρήσεως. 
 • Λόγω κακής κατασκευής του δικτύου και λόγω των ολίγων βαννών και αυτών εφθαρμένων δια να γίνει μία επισκευή αγωγού ή σιδηροσωλήνος ή έστω και μία αντικατάσταση διακόπτου, η υπηρεσία είναι αναγκασμένη να διακόπτει την ύδρευση της πόλεως από μεγάλα τμήματα αυτής και πολλές φορές από τις κεντρικές δεξαμενές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παράπονα από τους δημότες. Πέραν των ανωτέρω παρουσιάζεται το φαινόμενο να υπερχειλίζουν οι δεξαμενές και πολλές συνοικίες ακόμη και κεντρικά σημεία της πόλεως να υδρεύονται πλημμελώς.

Το δίκτυο αποχετεύσεως

Το δίκτυο αποχετεύσεως της πόλεως, κατά το μεγαλύτερο τμήμα του έχει κατασκευασθεί προ πολλών ετών (ίσως και 100). Φυσικά λοιπόν η κατασκευή του έχει γίνει με τα τότε δεδομένα και την τότε αναχρονιστική για σήμερα τεχνοτροπία. Έχουν μεταχειρισθεί όλους τους τρόπους κατασκευής και όλες τις διατομές. Δηλαδή υπάρχει η σπονδυλική στήλη η κεντρική αποχετευτική υπόνομος η οποία διέρχεται, αρχομένη από το Κρατικό Νοσοκομείο Λαμίας δια της οδού Καραϊσκάκη-πλ.Λαού-Θερμοπυλών-Φρουταγοράς εις την ΛΑΜΙΑΚΗΝ τάφρον ακάλυπτη. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται είναι τραγική. Βασικά η κοιτόστρωση της υπονόμου έχει καταστραφεί κατά 90%. Τα τοιχεία βρίσκονται στον αέρα απολιθωμένα από τα χρόνια. Τα ακάθαρτα νερά ρέουν ≈ 0,60 – 0,80 μ. κάτω από τα τοιχεία, έτοιμα να καταρεύσουν. Αλλά και φθορές-φαγώματα, τρύπες, υπάρχουν και σε ολόκληρο τον κορμό και στο θόλο. Παίρνοντας όλα αυτά υπόψη και ακόμη ότι η υπόνομος διέρχεται κάτω από οικοδομήματα, πολλά εξ αυτών στηρίζονται επί του θόλου, δικαιολογεί την τραγική και λίαν επικίνδυνο κατάσταση στην οποία ευρίσκεται. Τα πιο επικίνδυνα τεμάχιά της είναι:

 1. Παρά το εξοχικό κέντρο (ΑΝΟΙΞΗ).
 2. Παρά την Δημοτική Αγορά.
 3. Παρά την Πυροσβεστική Υπηρεσία που έχει και αρκετές διαρροές.
 4. Παρά τα λουτρά “Γοργοπόταμος”.
 5. Παρά την οδό Πιπίνου-Θερμοπυλών όπου και είχε καταρρεύσει ο θόλος επικαλύψεώς του.

Γενικά ολόκληρο το δίκτυο της πόλεως, πλην ορισμένων νεοκατασκευασθέντων είναι αβαθή με αποτέλεσμα το πλείστο των οικοδομών να μην είναι δυνατόν ν΄αποχετευθεί. Αποχετευτικοί αγωγοί υπάρχουν από Φ.0,19 όλες τις διατομές μέχρι Φ.100 της Αμπλιανης. Υπάρχουν ακόμη ορθογωνικοί πλακοσκεπείς, κτιστοί χαμηλοί πλακοσκεπείς και εις ανηφορικά δρομάκια του Φρουρίου και Γύφτικων κεραμοσκεπείς. Συστήματα αποχετεύσεως υπάρχουν δύο το παντοροϊκό και το χωριστικό. Χωριστικό υπάρχει εις τας Παλ. και Νέας Εργατ. Κατοικίες και εις το συν. Ν. Μαγνησίας. Όσον αφορά τις Εργατ. Κατοικίες, επειδή η συνοικία υψομετρικώς ευρίσκεται πολύ χαμηλώτερα από το δίκτυο Γαλανέϊκων υπάρχει συγκεντρωτικός βόθρος με μηχανισμό αντλήσεως που στέλνει αυτομάτως τα λύμματα εις φρεάτιον συμβολής της οδού Λαρίσης και Σίφνου. Οι περισσότεροι αποχετευτικοί αγωγοί είναι μικρής διατομής και η πόλη μεγάλωσε τα λύμματα λοιπόν και τα νερά που δέχονται έχουν υπεραυξηθεί με αποτέλεσμα ή να βουλώνουν απασχολούντες για μέρες τα συνεργεία του Δήμου, ή να δουλεύουν υπό πίεση και να σπάνε.

Εις την πλ.Λαού και ιδίως εις τα ανηφορικά δρομάκια π.χ. Χαρ. Τρικούπη κλπ. Παναγ. Δεσποίνης λειτουργούν υπόνομοι υποτυπωδώς, είναι διατομής Φ20 και μικρότεροι κτιστοί.

Δεν υπάρχει υπόνομος από τη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη-Όθωνος μέχρι την συμβολή Αγίου Νικολάου-Όθωνος.

Από τη γωνία Λεβαδίτου μέχρι Περικλέους.

Η αποχέτευση της οδού Παπαποστόλου φθάνει μέχρι την Αρκαδίου και στρίβει λοξά δεξιά τέμνοντας το Στρατόπεδο και αποχετεύεται στην κεντρική υπόνομο παραλλήλως της γραμμής Ο.Σ.Ε. παρά το πασάγιο της Θερμοπυλών. Όλο αυτό το τεμάχιο είναι Φ20 και τεμάχιο κτιστό σε κακή κατάσταση το οποίο μας δημιουργεί συνεχώς προβλήματα λειτουργίας.

Η υπόνομος του Παγκρατίου είναι ακάλυπτος από τις Στρατώνες μέχρι την ΛΑΜΙΑΚΗ τάφρο. 

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο κύκλωμα υδρεύσεως, αποχετεύσεως στην πόλη της Λαμίας πρέπει ν΄αντιμετωπισθεί ριζικά με την κατασκευή έργων τα οποία θ΄αναμορφώσουν ριζικά το όλο σύστημα στον τομέα αυτό της πόλεως.

Συγκεκριμένα ο Δήμος έχει στη διάθεσή του την προμελέτη υδρεύσεως της πόλεως Λαμίας προϋπολογισμού κατά το έτος της συντάξεώς της (1977) δρχ. 52.000.000 την οποία έχει συντάξει η Τεχνική Εταιρεία Α. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Α.Ε. και δι΄αυτής προβλέπεται η ανακατασκευή ολοκλήρου του παλαιού υπάρχοντος εφθαρμένου δικτύου υδρεύσεως με την οποία και θα λυθεί οριστικά η όλη υδροδότηση των οικιών της πόλεως. Κατά καιρούς και από πιστώσεις του προϋ/σμού του Δήμου κατασκευάστηκε σε πολλές περιοχές της πόλεως νέο δίκτυο υδρεύσεως, πλην όμως δεν λύνεται το σοβαρό για την πόλη πρόβλημα.

Επίσης ο Δήμος για το θέμα της αποχετεύσεως έχει στραφεί προ πολλών ετών στην κατεύθυνση συντάξεως μελέτης αποχετεύσεως ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων, την δαπάνη της οποίας ως προς το στάδιο της προμελέτης έχει αναλάβει το Νομαρχιακό Ταμείο Φθ/δος στα πλαίσια του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. 

Πρόσφατα ο Δήμος Λαμιέων ανέθεσε στο Τεχνικό γραφείο ΜΠΕΝΣΑΣΟΝ την μελέτη αποχετεύσεως του συνοικισμού Καλυβίων, η οποία κατ΄εκτίμηση θα υπερβεί τα 100.000.000 δρχ. Έτσι η όλη μελέτη πόλεως και συνοικισμού Καλυβίων θα ανέλθει περίπου στα 800.000.000 δρχ. και δι΄αυτής θ΄αντιμετωπισθούν ριζικά το δεύτερο και σοβαρότερο για την πόλη πρόβλημα.

Ο Δήμος δεν μπορεί να διαθέσει από τα έσοδά του όλες τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων ώστε να λειτουργήσει σε σύγχρονη βάση και με προοπτική δεκάδων ετών το κύκλωμα υδρεύσεως-και αποχετεύσεως στην περιοχή μας και να εξασφαλισθεί έτσι η σύγχρονη ύδρευση και αποχέτευση της πόλεως και η δημόσια υγεία.

Με το νόμο 1069/1980 παρέχονται κίνητρα οικονομικά και εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση του όλου έργου από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με δωρεάν επιχορήγηση από δανειοδότηση και από ίδιους πόρους της νέας επιχειρήσεως που προβλέπονται από αυτόν και κατά συνέπεια ενδείκνυται η σύσταση της επιχειρήσεως η οποία είναι καθαρή δημοτική επιχείρηση και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και την ευελιξία ως προς την διοίκηση και διαχείριση που απαιτείται με τις σύγχρονες συνθήκες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και με την επιβαλλόμενη ευελιξία και ταχύτητα κάθε πρόβλημα που ανακύπτει στο κύκλωμα υδρεύσεως και αποχετεύσεως της περιοχής του Δήμου.

Μετά ταύτα, το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου ο οποίος ανέπτυξε αναλυτικά την όλη κατάσταση των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως της πόλεως και αφού έκρινε ότι είναι συμφέρουσα για το Δήμο η σύσταση της ως άνω επιχειρήσεως όπως αναλυτικότερα στην εισήγησή του ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου αναφέρει.

Α  π  ο  φ  α  ί  ν  ε  τ  α  ι

 1. Συνιστά δημοτική επιχείρηση υδρεύσεως και αποχετεύσεως με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως πόλεως Λαμίας.
 2. Η “Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως πόλεως Λαμίας” είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρος και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητός της καθώς και τις πηγές χρηματοδοτήσεώς της από τις διατάξεις του νόμου 1069/1980 “περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως”. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1065/1980 “περί κυρώσεως του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα“, και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
 3. Έδρα της επιχειρήσεως είναι η πόλη της Λαμίας.
 4. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχειρήσεως είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Λαμιέων.
 5. Η σύσταση της επιχειρήσεως δικαιολογείται από τους λόγους που έχουν εκτεθεί ανωτέρω στο σκεπτικό της αποφάσεως.
 6. Περιουσία της επιχειρήσεως.
  Στην περιουσία της επιχειρήσεως ανήκουν τα έργα υδρεύσεως και αποχετεύσεως που έχουν εκτελεσθεί ή που θα εκτελεσθούν βάσει των μελετών που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν και βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητας της επιχειρήσεως, όλες ανεξαιρέτως οι υπάρχουσες υπόνομοι και εγκαταστάσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων, καθώς επίσης και όλες οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν αμέσως ή εμμέσως στο δίκτυο και οι μονάδες επεξεργασίας ποσίμου ύδατος και υγρών αποβλήτων.
 7. Ο τρόπος εκμεταλλεύσεως των έργων και Υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και με κανονισμούς που θα συνταχθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
 8. Έσοδα της Επιχειρήσεως είναι αυτά που θεσπίζονται από τις διατάξεις του νόμου 1069/1980, άρθρα 10 έως και 16 και 27 και 28, ήτοι:
  • Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως για μια δεκαετία από το επόμενο έτος που ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται άρθρ. 11 Ν. 1069/80).
  • Το ειδικό τέλος 3% επί του ακαθορίστου εισοδήματος εξ οικοδομών που κείνται στην περιφέρεια του Δήμου για μια δεκαετία από το επόμενο έτος (άρθρο 12 Ν. 1069/80).
  • Δωρεάν επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% για τις δαπάνες μελετών και κατασκευών των πάσης φύσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως αρμοδιότητας της επιχειρήσεως (άρθρο 13 Ν. 1069/80).
  • Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου αποχετεύσεως (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. γ΄ Ν. 1069/80).
  • Η δαπάνη διακλαδώσεως και συνδέσεως προς τον αγωγό υδρεύσεως και αποχετεύσεως (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. δ΄και αρθρ. 15 Ν. 1069/80).
  • Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου υδρεύσεως (άρθρ. 10 παρ. 1 εδ. ε΄ Ν. 1069/80).
  • Το τέλος χρήσεως υπονόμου (άρθρ. 10 παρ. 1 εδαφ. στ΄ Ν.1069/1980).
  • Η αξία καταναλισκομένου ύδατος (άρθρ. 10 παρ. 1 εδαφ. ζ΄ Ν.1069/80).
  • Η εγγύηση χρήσεως υδρομετρητού (άρθρ. 10 παρ. 1 εδαφ. η΄ Ν. 1069/80).
  • Η δαπάνη μετατοπίσεως αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων υδρεύσεως ή αποχετεύσεως υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρ. 10 παρ. 1 εδάφ. θ΄ Ν. 1069/80).
  • Οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων κατά προτεραιότητα (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι΄ Ν. 1069/80).
  • Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίησή της (άρθρ. 10 παρ. 1 εδ. ιβ΄ Ν. 1069/80).
  • Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρ. 10 παρ. 1 εδ. ιγ΄ και άρθρ. 14 Ν. 1069/80).
  • Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Ν. 1069/80, καθώς και κάθε άλλη νόμιμος πρόσοδος.
 9. Διοίκηση:

 10. Η επιχείρηση διοικείται από το Διοικητικό Επταμελές Συμβούλιο που αποτελείται από το Δήμαρχο ως Πρόεδρο και 6 μέλη, που προέρχονται σε ίσο αριθμό από δημοτικούς συμβούλους και από κατοίκους του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχειρήσεως. Τα μέλη του συμβουλίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο.
 11. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων μελών.
 12. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του τον αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
 13. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις της και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο αντιπρόεδρος.

Αν θέλετε να δείτε τα αυθεντικά πρακτικά της Ιδρυσης της ΔΕΥΑ Λαμίας μεταφορτώστε το παρακάτω συνημμένο.

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 17-6-2024 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην συνοικία Καλυβίων στην περιοχή των οδών Βάρναλη, Δαβάκη, Πλαστήρα. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότηση...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Κυριακή 16 Ιουνίου 2024, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Αμαλίας από Όθωνος έως Ροζάκη Αγγελή. Υπολογίζεται επαναφορά περί την 12 το μεσημέρι....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 5-6-2024, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού σε τμήμα των Νέων Εργατικών Γαλανέικων. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 12:30.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης, σήμερα Τρίτη 28-5-2024, υπάρχει διακοπή νερού στον οικισμό Αγριλιάς. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 15:30.

Παράταση για Ρυθμίσεις Οφειλών

Παρατείνεται έως τις 24 Μαΐου 2024 η προθεσμία για την «Ρύθμιση οφειλών λογαριασμών ύδρευσης – διακανονισμών και επικαιροποίησης στοιχείων υπόχρεων» που έληξε σήμερ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης από έργα φυσικού αερίου υπάρχει διακοπή νερού στις οδούς Περραίβου, Ιθάκης, Πατριάρχου Γρηγορίου. 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 16-5-2024, λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Ομήρου, οδό Αντιγόνης, οδό Καζούλη και οδό Υψηλάντου (Δυτικά) από Καζούλη έως Πλ. Ελευθερίας. Υ...

Η οδός Σανατορίου θα παραμείνει κλειστή από τ...

Στο πλαίσιο έναρξης εκτέλεσης έργου αντιπλημμυρικής προστασίας ομβρίων υδάτων επί της οδού Σανατορίου στο τμήμα από την 2η πάροδο της έως και την οδό Λαρίσης, σας ε...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Καραϊσκάκη (από Καζούλη έως Αγνώστου Στρατιώτου), Ομήρου, Αντιγόνης και Υψηλάντου (από Πλατεία Ελευθερίας έως Καζούλη). Υ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού από έργα Φυσικού Αερίου, σήμερα Παρασκευή 15/4/2024, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών: Βελουχιώτη, Μπ. Κλάρα, Σ. Καράγιωργα, Μη...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4321

Έχουν ολοκληρωθεί: 4106

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2461 εργασίες)