Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Παραγωγή νερού

Το κύριο μέλημα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας είναι η συνεχής και αδιάλιπτη τροφοδοσία με ποιοτικό πόσιμο νερό της πόλης της Λαμίας και των δημοτικών διαμερισμάτων του δήμου. Γίνεται συνεχεις προσπάθεια για βελτίωση και εξυγχρονισμό της παραγωγής του νερού καθώς βελτίωση και επέκταση του δικτύου.

Καταγραφόμενη κατανάλωση νερού για την πόλη της Λαμίας για την περίοδο 1995-2008.

Έτος

Ετήσια
καταγραφόμενη
κατανάλωση
(Μ3)

Ετήσια
μεταβολή
(%)

Μέσος
αριθμός
υδρομέτρων

Ετήσια
μεταβολή
(%)

Ετήσια
κατανάλωση
(Μ3 ανά
υδρόμετρο)

1995

3.029.000

-

20.795

-

145,7

1996

2.983.000

-1,5

21.182

1,9

140,8

1997

3.294.000

10,5

21.619

2,1

152,4

1998

3.361.000

2,0

21.939

1,5

153,2

1999

3.582.000

6,6

22.427

2,2

159,7

2000

3.632.000

1,4

22.931

2,2

155,4

2001

3.564.000

-1,9

23.400

2,0

152,3

2002

3.643.000

2,2

24.014

2,6

151,7

2003

3.966.000

8,9

24.757

3,1

160,2

2004

4.017.000

1,3

25.638

3,5

156,7

2005

4.119.000

2,6

26.395

3,0

156,1

2006

4.288.000

4,1 27.188 3,0 157,7
2007

4.714.000

9,9 27.986 2,9 168,4
2008

4.627.000

 -1,8

28750

 2,7

160,9

 

Αριθμός υδρομέτρων ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 : 29.004

Ποσοστό καταγραφόμενης κατανάλωσης σε σχέση με το συνολικά παραγόμενο νερό (αφαιρούμενης της υπερχείλισης)

2002: 3.642.600/7.583.000= 48,04%
2003: 3.966.336/(7.868.000-300.000)= 52,41%
2005: 4.120.000/(8.506.000-380.000)= 50,70%
2006: 4.288.000/(8.291.000-390.000)= 54,30%
2007: 4.714.000/(8.259.000-390.000)= 59,90%
2008: 4.627.000/(8.168.500-395.000)= 59,50%
 

Σημείωση: η υπόλοιπη ποσότητα νερού που δεν καταγράφεται, αφορά:

  • κατανάλωση από τις υπηρεσίες του Δήμου, κυρίως για πότισμα
  • απώλειες των δικτύων
  • βλάβες των παλαιών κυρίως υδρομέτρων
  • ενδεχόμενες παράνομες συνδέσεις

Μέση Ημερήσια Κατανάλωση m3/d - Ανα μήνα

Μήνας

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Μέσοι όροι Μέσο Μηνιαίο/
Μέσο Έτος
ΙΑΝ

0

20.100

18.650

20.800

20.590

21.190

20.266 0,92
ΦΕΒ

0

19.300

18.500

21.050

21.500

21.140

20.298 0,92
ΜΑΡ

0

19.800

19.350

20.000

21.870

21.200

20.444 0,92
ΑΠΡ

0

20.850

19.450

21.000

23.000

21.800

21.220 0,96
ΜΑΙ

0

22.400

22.900

22.400

24.200

25.100

23.400 1,06
ΙΟΥΝ

24.000

23.900

24.700

24.500

26.000

25.470

24.762 1,12
ΙΟΥΛ

24.060

23.900

25.600

25.800

27.300

25.000

25.277 1,14
ΑΥΓ

22.900

21.600

23.250

24.750

26.580

26.580

24.277 1,10
ΣΕΠ

23.470

20.200

22.500

23.300

25.600

24.560

23.272 1,05
ΟΚΤ

22.168

20.000

22.150

21.450

21.540

21.770

21.513 0,97
ΝΟΕ

19.852

18.800

20.600

20.650

20.600

21.170

20.279 0,92
ΔΕΚ

21.080

18.400

20.650

19.900

20.800

20.740

20.262 0,92
Μέση Έτους

22.504

20.771

21.525

22.133

23.298

22.977

22.106 1
Μεταβολή - -

+3.6%

+2.8%

+5.2%

-1.4%

   

Πατήστε εδώ για να δείτε την καταγραφόμενη κατανάλωση του νερού ανά δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Λαμίας, κατά το 2008.

Παραγόμενο νερό για την υδροδότηση της Λαμίας το 2008 (μ3).

Μήνας

Πηγές
"Γοργοπ."

Ποτάμι
"Γοργοπ."

Πηγές
"Ταράτσας"

Γεωτρήσεις "Ταράτσας"

Σύνολο

Εκτίμηση Συνόλου χωρίς Υπερχείλιση

ΙΑΝ

498.400

0

0

136.500

634.900

634.000

ΦΕΒ

466.200

0

0

127.500

593.700

592.000

ΜΑΡ

514.000

750

0

145.000

659.750

653.000

ΑΠΡ

524.600

0

0

135.600

660.200

650.000

ΜΑΙ

537.500

11.250

0

199.800

748.550

746.000

ΙΟΥΝ

492.000

49.150

0

244.600

785.750

785.000

ΙΟΥΛ

477.700

101.150

0

247.300

826.150

823.000

ΑΥΓ

453.000

80.400

0

223.100

756.500

760.000

ΣΕΠ

434.000

53.500

0

198.500

686.000

685.000

ΟΚΤ

450.300

0

0

200.700

651.000

651.000

ΝΟΕ

429.900

0

0

169.000

598.900

598.000

ΔΕΚ

463.200

0

0

129.200

592.400

591.500

ΣΥΝΟΛΑ

5.740.800

296.200

0

2.156.800

8.193.800

8.168.500

μεταβολή παραγωγής νερού 07-08: -1,1%

σημείωση : απ την ποσότητα των 8.168.500 μ3 για το 2008 αφαιρούνται 390.000 μ3 που καταναλώθηκαν στον οικισμό Σταυρού.

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 2008 ΑΠO "ΠΗΓΕΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ" : 70,30%

Έτος Πηγαίο Νερό Αντλούμενο Νερό
2008 70,3% 29,7%
2007 73,6% 26,4%
2006 93,0% 7,0%
2005 87,0% 13,0%

Μέση ημερήσια παραγωγή νερού: 22.320 μ3

    2008
Μέση ημερήσια: 22.320 μ3 +1.00%
Μέγιστη ημερήσια: 28.890 μ3 (27 Ιουν.) +1.29%
Ελάχιστη ημερήσια: 17.510 μ3 (26 Δεκ.) +0.78%

 

Παραγόμενο νερό για την υδροδότηση της Λαμίας το 2007 (μ3).

Μήνας

Πηγές "Γοργοποτάμου"

Διυλιστήρια
"Γοργοποτάμου"

Πηγές "Ταράτσας"

Γεωτρήσεις "Ταράτσας"

Σύνολο

Εκτίμηση Συνόλου χωρίς Υπερχείλιση

ΙΑΝ

550.200

0

41.000

97.500

688.700

688.000

ΦΕΒ

488.300

0

33.600

39.300

561.200

545.000

ΜΑΡ

547.900

0

31.800

58.500

638.200

618.000

ΑΠΡ

540.000

0

29.800

91.600

661.400

631.000

ΜΑΙ

646.600

0

24.600

173.200

744.400

740.000

ΙΟΥΝ

500.000

63.700

14.000

249.200

826.900

820.000

ΙΟΥΛ

485.000

76.300

3.700

292.800

857.800

850.000

ΑΥΓ

475.000

42.300

0

280.200

797.500

785.000

ΣΕΠ

460.400

5.300

0

244.800

710.500

703.000

ΟΚΤ

462.300

0

0

204.200

666.500

663.000

ΝΟΕ

450.700

0

0

149.000

599.700

596.000

ΔΕΚ

467.600

0

0

154.000

621.600

620.000

ΣΥΝΟΛΑ

5.974.000

187.600

178.500

2.034.300

8.374.400

8.259.000

μεταβολή παραγωγής νερού 06-07: -1,6%

σημείωση : απ την ποσότητα των 8.259.000 μ3 για το 2007 αφαιρούνται 390.000 μ3 που καταναλώθηκαν στον οικισμό Σταυρού.

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 2007 ΑΠO "ΠΗΓΕΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ" : 71,3%

Έτος Πηγαίο Νερό Αντλούμενο Νερό
2007 73,6% 26,4%
2006 93,0% 7,0%
2005 87,0% 13,0%

Μέση ημερήσια παραγωγή νερού: 22.630 μ3

    2007
Μέση ημερήσια: 22.630 μ3 +1.00%
Μέγιστη ημερήσια: 34.250 μ3 (27 Ιουν.) +1.51%
Ελάχιστη ημερήσια: 18.300 μ3 (26 Δεκ.) +0.81%

 

Παραγόμενο νερό για την υδροδότηση της Λαμίας το 2006 (μ3).

Μήνας

Πηγές "Γοργοποτάμου"

Διυλιστήρια
"Γοργοποτάμου"

Πηγές "Ταράτσας"

Γεωτρήσεις "Ταράτσας"

Σύνολο

Εκτίμηση Συνόλου χωρίς Υπερχείλιση

ΙΑΝ

551.200 - 83%

0

73.000 - 11%

42.600 - 6%

667.400

657.000

ΦΕΒ

510.150 - 82%

0

106.600 - 17%

3.400 - 1%

620.150

592.000

ΜΑΡ

587.500 - 84%

0

110.750 - 16%

0 - 0%

698.250

657.250

ΑΠΡ

590.850 - 80%

0

143.500 - 20%

0 - 0%

734.350

654.000

ΜΑΙ

612.300 - 77%

0

123.000 - 15%

63.200 - 8%

798.500

778.000

ΙΟΥΝ

594.500 - 74%

0

120.500 - 15%

86.000 - 11%

801.000

764.000

ΙΟΥΛ

620.400 - 77%

0

108.700 - 14%

72.500 - 9%

801.600

775.000

ΑΥΓ

589.600 - 70%

0

87.450 - 10%

159.300 - 19%

836.350

824.000

ΣΕΠ

539.000 - 72%

0

77.200 - 10%

130.800 - 18%

747.000

737.000

ΟΚΤ

572.400 - 83%

0

66.900 - 10%

47.150 - 7%

686.450

675.000

ΝΟΕ

558.800 - 86%

0

57.950 - 9%

31.250 - 5%

648.000

635.000

ΔΕΚ

562.000 - 87%

0

50.200 - 8%

32.800 - 5%

645.000

643.000

ΣΥΝΟΛΑ

6.888.500 - 80%

0

1.126.350 - 13%

669.000 - 7%

8.684.050

8.391.250

μ3/d

18.873

0

3.086

1.833

23.792

22.990

μ3/h 786 0 129 76 991 958
ΜΗΝΙΑΙΟΙ Μ.Ο. 574.058 0 93.863 55.750 723.671 699.271
2006/2005 +5.5% 0% +9.3% -40.6% 0% -1.3%
2006/2004 +4.4% 0% +12.7% -15.8% +3.5% +3.8%
2006/2003 -1.8% 0% 0% +153.7% +3.4% +6.7%
2006/2002 +17.1% 0% -27.8% +42.2% +12% +10.7%

Μέση ημερήσια παραγωγή νερού: 22.990 μ3

    2005
Μέση ημερήσια: 22.990 μ3 -1.3%
Μέγιστη ημερήσια: 29.330 μ3 (24/05/06) -1.2%
Ελάχιστη ημερήσια: 20.070 μ3 (26/12/06) +2.4%

 

Παραγόμενο νερό για την υδροδότηση της Λαμίας το 2003 (μ3)

Μήνας

Πηγές "Γοργοποτάμου"

Ποτάμι "Γοργοποτάμου"

Πηγές "Ταράτσας"

Γεωτρήσεις "Ταράτσας"

Σύνολο

Εκτίμηση Συνόλου χωρίς Υπερχείλιση

ΙΑΝ

521.700

0

16.000

68.700

606.500

578.000

ΦΕΒ

526.100

0

0

61.900

588.000

518.000

ΜΑΡ

548.200

0

27.800

45.400

621.400

600.000

ΑΠΡ

573.600

0

22.100

45.100

640.700

584.000

ΜΑΙ

661.500

0

89.000

15.800

766.400

710.000

ΙΟΥΝ

678.000

0

125.000

0

803.000

740.000

ΙΟΥΛ

674.000

0

148.700

0

822.700

795.000

ΑΥΓ

620.000

0

157.000

0

777.000

720.000

ΣΕΠ

558.000

0

160.000

14.000

732.000

676.000

ΟΚΤ

553.400

0

157.000

11.700

722.100

687.000

ΝΟΕ

543.600

0

125.400

0

669.000

620.000

ΔΕΚ

558.300

0

91.600

1.100

651.000

640.000

ΣΥΝΟΛΟ 2003

7.016.400

0

1.119.600

263.700

8.400.000

7.868.000

ΣΥΝΟΛΟ 2002

5.710.500

3.700

1.555.300

470.400

7.740.100

7.583.000

Σημείωση: από την ποσότητα των 7.868.000 μ3 για το 2003 αφαιρούνται 300.000 μ3 που καταναλώθηκαν στον οικισμό του Σταυρού.

Κάλυψη αναγκών υδροδότησης 2003
Από "Πηγές Γοργοποτάμου": 89% (Έναντι 74% του 2002)

Μέση ημερήσια παραγωγή νερού: 21.560 μ3

"Πηγαίο" νερό: 96,6%
Αντλούμενο νερό: 3,4%

 

Μέση ημερήσια: 21.560 μ3
Μέγιστη ημερήσια: 28.300 μ3 (18 Ιουνίου)
Ελάχιστη ημερήσια: 20.300 μ3 (Δεκέμβριος)

 

Παραγόμενο νερό για την υδροδότηση της Λαμίας το 2002 (μ3)

Μήνας

Πηγές "Γοργοποτάμου"

Ποτάμι "Γοργοποτάμου"

Πηγές "Ταράτσας"

Γεωτρήσεις "Ταράτσας"

Σύνολο

Εκτίμηση Συνόλου χωρίς Υπερχείλιση

ΙΑΝ

430700

3.700

115.200

83.700

633.300

623.000

ΦΕΒ

414.500

0

123.900

5.700

544.100

540.000

ΜΑΡ

491.000

0

129.000

8.000

628.000

613.000

ΑΠΡ

524.000

0

95.400

32.900

652.300

625.000

ΜΑΙ

555.000

0

137.000

23.900

715.900

695.000

ΙΟΥΝ

510.000

0

168.700

42.500

721.200

717.000

ΙΟΥΛ

504.000

0

157.400

87.800

749.200

740.000

ΑΥΓ

478.000

0

138.000

62.400

678.400

670.000

ΣΕΠ

445.500

0

130.000

35.900

611.400

605.000

ΟΚΤ

452.000

0

136.900

33.000

621.900

620.000

ΝΟΕ

448.000

0

120.000

20.000

588.000

565.000

ΔΕΚ

458.000

0

103.800

34.600

596.400

570.000

ΣΥΝΟΛΟ

5.710.500

0

1.555.300

470.400

7.740.100

7.583.000

Μέση ημερήσια παραγωγή νερού: 20.775 μ3

"Πηγαίο" νερό: 93,9%
Αντλούμενο νερό: 6,1%

 

Μέση ημερήσια: 20.775 μ3
Μέγιστη ημερήσια: 26.100 μ3 (17 Ιουλίου)
Ελάχιστη ημερήσια: 17.500 μ3 (Δεκέμβριος)

 

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Κωνσταντινουπόλεως από Αχιλλέως έως Σατωβριάνδου. Υπολογίζεται επαναφορά της υδροδότησης περί την 17:00

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ ΤΥ ======== Λόγω βλάβης αύριο Τετάρτη 2/11/2022 θα γίνει διακοπή νερού στην συνοικία Ν. Μαγνησίας από την οδό Ραιδεστού και άνω έως τέλος νέου σχεδίου από 9...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ ΤΥ ======== Σήμερα Τρίτη 1/11/2022 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην συνοικία Ν. Μαγνησίας στην περιοχή από οδούς Αδάνων Ραιδεστού έως τέλους σχεδίου....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ 25-10-2022

Διακοπή νερού  στην νότια πλευρά   Μητροπολίτη Δαμασκηνού  ΑΠΟ  Λ. Ακρίτα ΕΩΣ Α. Βελουχιώτη  ΩΡΑ 9:00 - 13:00

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ =================   Αύριο Πέμπτη 6-10-2022 Λόγω αντικατάστασης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού σε όλη την Τοπική Κοινότητα Καστανιάς...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ =================   Αύριο Πέμπτη 6-10-2022 λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού στο Δυτικό Τμήμα του Οικισμού Αγ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ Τεχνική Υπηρεσία ============== Σήμερα, Τρίτη 4-10-2022 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στο Δυτικό τμήμα του Συνοικισμού Αγριλιάς. Υπολογίζεται επαναφορά...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ Τ.Υ. ========== Σήμερα Παρασκευή 23-9-2022, λόγω βλβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην Συνοικία Γαλανέικων μεταξύ των οδών: Τσιλαλή, Αγ. Παρασκευής, Περι...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ =================   Σήμερα, Παρασκευή 16/09/2022 λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην Ν. Μαγνησία στο τμήμα νέου σχεδίου από τις...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή Γαλανέϊκων μεταξύ των οδών Αλύτρωτων Πατρίδων - Αγ. Παρασκευής - Τέλος Σχεδίιου Πόλης - Γήπεδο. Υπολογίζεται επαναφο...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4275

Έχουν ολοκληρωθεί: 4105

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2458 εργασίες)