Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Δικαιολογητικά

Οι βασικές διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται στη συνέχεια, καθώς επίσης μπορείτε να βρείτε και τα σχετικά έντυπα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.

Για την υπογραφή νέας Σύμβασης ακινήτου από νέο ιδιοκτήτη λόγω μεταβίβασης κυριότητας του ακινήτου απαιτούνται τα εξής :

 • Αίτηση
 • αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης του ακινήτου και μεταγραφής υπέρ του νέου ιδιοκτήτη
 • αντίγραφο λογαριασμού νερού
 • αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
 • Α.Φ.Μ.
 • Υ.Δ. Ν. 1599/86 για το είδος χρήσης του ακινήτου
 • αντίγραφα παραστατικών πληρωμής - κατάθεσης (εγγύησης - παράβολο επανασύνδεσης)

Σημείωση : Στην περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παροχής θα πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί (*).

Με την υπογραφή της νέας σύμβασης καταβάλλεται και ένα ποσό ως εγγύηση (προκαταβολή) χρήσης υδρομέτρων :

 • Οικιακή χρήση: 54,00€
 • Επαγγελματική χρήση: 84,00€
 • Οικόπεδο: 147,00€

(*) Σε περίπτωση που η παροχή δεν είναι ενεργή θα πρέπει να πληρωθεί το παράβολο επανασύνδεσης (βλ. "Επανασύνδεση παροχής νερού")

Σχετικά έγγραφα

Για την υπογραφή νέας Σύμβασης ακινήτου από ενοικιαστή απαιτούνται τα εξής :

 • Αίτηση
 • αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης από ΑΑΔΕ
 • αντίγραφο λογαριασμού νερού
 • αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
 • Α.Φ.Μ.
 • αντίγραφα παραστατικών πληρωμής - κατάθεσης (εγγύησης - παράβολο επανασύνδεσης)

Σημείωση : Στην περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παροχής θα πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί (*).

Με την υπογραφή της νέας σύμβασης καταβάλλεται και ένα ποσό ως εγγύηση (προκαταβολή) χρήσης υδρομέτρων :

 • Οικιακή χρήση: 54,00€
 • Επαγγελματική χρήση: 84,00€
 • Οικόπεδο: 147,00€

(*) Σε περίπτωση που η παροχή δεν είναι ενεργή θα πρέπει να πληρωθεί το παράβολο επανασύνδεσης (βλ. "Επανασύνδεση παροχής νερού")

Σχετικά έγγραφα

Για την διακοπή παροχής νερού ο ιδιοκτήτης της παροχής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος υποβάλλει τα εξής :

 • Αίτηση
 • αντίγραφο λογαριασμού νερού
 • Α.Φ.Μ.

Σημείωση : Στην περίπτωση επανασύνδεσης καταβάλλεται το παράβολο επανασύνδεσης (βλ. "Επανασύνδεση παροχής νερού").

Με την αίτηση διακοπής καταβάλλεται και το παράβολο διακοπής:

 • για Λαμία: 9,92€ (8,00 + ΦΠΑ 24%)
 • για Δ.Ε. Καποδίστριας: 12,40€ (10,00 + ΦΠΑ 24%)
 • για Δ.Ε. Καλλικράτης: 36,40€ (29,35 + ΦΠΑ 24%)

Σχετικά έγγραφα

Για την προσωρινή διακοπή παροχής νερού λόγω αποχώρησης του ενοίκου ο υπόχρεος ένοικος υποβάλλει τα εξής :

 • Αίτηση
 • Απόδειξη εγγύησης (προκαταβολής) γαι επιστροφή χρημάτων, ή συμψηφισμό
 • Τελευαταία ένδειξη του μετρητή υδρομέτρου ή τηλεφωνική ενημέρωση ΔΕΥΑΛ (22310 32950 εσωτ. 2)

Απαραίτητη προϋπόθεση με την άιτηση της προσωρινής διακοπής να έχουν εξοφληθεί όλες οι οφειλές μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης.

Σχετικά έγγραφα

Για την επανασύνδεση παροχής νερού ο ιδιοκτήτης της παροχής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος υποβάλλει τα εξής :

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο λογαριασμού νερού
 • Α.Φ.Μ.

Σημείωση : στην περίπτωση οφειλών από ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς πρέπει πριν την επανασύνδεση να έχουν πληρωθεί ή να έχουν ρυθμιστεί.

Με την αίτηση επανασύνδεσης καταβάλλεται και το παράβολο επανασύνδεσης:

 • για Λαμία: 9,92€ (8,00 + ΦΠΑ 24%)
 • για Δ.Ε. Καποδίστριας: 12,40€ (10,00 + ΦΠΑ 24%)
 • για Δ.Ε. Καλλικράτης: 36,40€ (29,35 + ΦΠΑ 24%)

Σχετικά έγγραφα
 • Αίτηση αλλαγής διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού
 • Αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων (Α.Φ.Μ., τηλέφωνο)
 • Διόρθωση στοιχείων της παροχής.
Σχετικά έγγραφα

Για την μείωση των τελών κατανάλωσης από αυξημένη καταγραφή λόγω εσωτερικής απώλειας που οφείλετε σε αποδεδειγμένη απώλεια νερού στα εσωτερικά δίκτυα των ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων απαιτείται η υποβολή αίτησης προς την αρμόδια επιτροπή μείωσης τελών κατανάλωσης νερού της ΔΕΥΑΛ.

Σχετικά έγγραφα

Οι πελάτες που είναι συνεπείς στην εξόφληση των λογαριασμών μέχρι την ημερομηνία λήξης έχουν έκπτωση 7 % η οποία αφαιρείται στον επόμενο λογαριασμό.

Η διαδικασία της έκπτωσης είναι αυτοματοποιημένη εφόσον ο πελάτης είναι συνεπής και το ποσό της έκπτωσης πιστώνεται αυτόματα στον επόμενο λογαριασμό.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής στήριξης των ευπαθών ομάδων με βάση ενιαία αντικειμενικά κριτήρια που καθορίζονται από αποφάσεις Υπουργείων επικαιροποίησε την εφαρμογή του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου που ισχύει στα τιμολόγια τελών ύδρευσης από το έτος 2008.

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο είναι :
α)  Ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου ή του / της συζύγου τόσο στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. όσο και στη Δ.Ε.Η. ή άλλων παρόχων.
β)  Ο δικαιούχος καταναλωτής να είναι ενταγμένος στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. ή άλλων παρόχων το τελευταίο τετράμηνο πριν από την κατάθεση της αίτησης στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την σχετική απόφαση.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο λογαριασμών Δ.Ε.Η. ή άλλων παρόχων τελευταίου τετραμήνου
 3. Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 4. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986

Σχετικά έγγραφα

Για μια νέα σύνδεση με τα δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης ο δημότης-ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. τα παρακάτω δικαιολογητικά :
 • Φωτοαντίγραφο οικοδ. άδειας πρόσφατη θεωρημένη από την πολεοδομία «για υδροδότηση» (Ν.1512/85)
 • Λογαριασμό νερού αν υπάρχει ήδη υδροδότηση
 • Τοπογρ. Διάγραμμα – Διάγραμμα κάλυψης – Απόσπασμα σχεδίου πόλης
 • Πίνακας ποσοστών οριζοντίου ιδιοκτησίας
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 για τη χρήση του νερού (ΟΙΚΙΑ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ –ΟΙΚΟΠΕΔΟ κ.λπ.)
 • Υπεύθ. Δήλ. Ν.1599/86 σχετικά με την αποχ/ση όμβριων υδάτων οικοδομής
 • Αντίγραφο Συμβολαίου αν η παροχή του νερού(λογ/σμος κατανάλωσης) πρέπει να εκδίδεται σε διαφορετικό όνομα από το όνομα που έχει εκδοθεί η οικοδομική Άδεια
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Τιμολόγηση υπηρεσιών Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Αιτιολογία

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Τέλος σύνδεσης με δίκτυο Ύδρευσης πόλης Λαμίας  
- Εντός σχεδίου 150
- Εντός ΕΠΑ 390
- Εκτός σχεδίου 450
Τέλος σύνδεσης με δίκτυο Ύδρευσης Δ.Δ.  
- Εντός οικισμού 150
- Εκτός οικισμού 300
Τέλος σύνδεσης με δίκτυο Αποχ/σης  
- Ανα μ2 3
- Ανά μέτρο μήκους πρόσοψης οικοπέδου 9
Δαπάνη διακλάδωσης σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης (απλή παροχή) 220
Δαπάνη διακλάδωσης σύνδεσης με δίκτυο αποχ/σης (1/2 πλάτος δρόμου) 75

Σχετικά έγγραφα

Για μεταφορά παροχής ο δημότης - ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο Λογαριασμού Νερού
 • Α.Φ.Μ.

Σχετικά έγγραφα

Αιτιολογία Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
Τέλος απόφραξης  
- ώρα εντός ωραρίου 70
- ώρα εκτός ωραρίου 85
Κατηγορίες διακανονισμών
 • Από 151,00 € έως 500,00 € μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, ελάχιστη δόση 25,00 €
 • Από 501,00 € έως 1.000,00 € μέχρι δεκαέξι (16) μηνιαίες δόσεις, ελάχιστη δόση 40,00 €
 • Από 1.001,00 € έως 3.000,00 € μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, ελάχιστη δόση 60,00 €
 • Από 3.001,00 € και άνω μέχρι τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, ελάχιστη δόση 150,00 €
Έγκριση διακανονισμών

Διακανονισμοί από 151,00 € έως 3.000,00 € από τον Πρ/νο Λογιστηρίου ή τον αναπληρωτή.

Διακανονισμοί από 3.001,00 € και άνω από τον Δ/ντή ή τον Πρ/νο Λογιστηρίου.

Όροι ένταξης
 1. Για να ενταχθεί κάποιος στην παραπάνω ρύθμιση θα πρέπει ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού που ζητείται να γίνει ρύθμιση διακανονισμού σε δόσεις να εκδίδεται στο όνομα του πραγματικού ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 2. Στην περίπτωση ενοίκου, ρύθμιση διακανονισμού σε δόσεις γίνεται μόνο μετά από την αποδοχή των όρων ρύθμισης και από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που προσυπογράφει την δήλωση.
 3. Από την ημερομηνία ρύθμισης παύει η καταβολή τόκων υπερημερίας.
 4. Στην περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού ρύθμισης και την καθυστέρηση 2 δόσεων η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μετά την πάροδο 10 ημερών από τη λήξη της δεύτερης καθυστερημένης δόσης δύναται να διακόψει την παροχή υδροδότησης και να απαιτήσει ολόκληρη την οφειλή εφάπαξ και έντοκα.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την σχετική απόφαση.

Εγγύηση (προκαταβολή) χρήσης υδρομέτρων :

 • Οικιακή χρήση: 54,00€
 • Επαγγελματική χρήση: 84,00€
 • Οικόπεδο: 147,00€

Η πληρωμή της εγγύησης (προκαταβολής) χρήσης υδρομέτρου μπορεί να γίνει με κατάθεση του ανάλογου ποσού στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της ΔΕΥΑΛ αποστέλλοντας αντίγραφο κατάθεσης και να συμπληρώνεται στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο - κωδικός παροχής.

 • Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ        IBAN: GR0501107540000075454005978
 • Τράπεζα EUROBANK IBAN: GR3802602740000320200744751
 • Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ     IBAN: GR1801721510005151001980927
 • Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ       IBAN: GR0701602690000000083917431

Παράβολο διακοπής - επανασύνδεσης:

 • για Λαμία: 9,92€ (8,00 + ΦΠΑ 24%)
 • για Δ.Ε. Καποδίστριας: 12,40€ (10,00 + ΦΠΑ 24%)
 • για Δ.Ε. Καλλικράτης: 36,40€ (29,35 + ΦΠΑ 24%)

Η πληρωμή του παραβόλου διακοπής - επανασύνδεσης μπορεί να γίνει με κατάθεση του ανάλογου ποσού στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της ΔΕΥΑΛ αποστέλλοντας αντίγραφο κατάθεσης και να συμπληρώνεται στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο - κωδικός παροχής.

 • Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ        IBAN: GR0501107540000075454005978
 • Τράπεζα EUROBANK IBAN: GR3802602740000320200744751
 • Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ     IBAN: GR1801721510005151001980927
 • Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ       IBAN: GR0701602690000000083917431

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Παράταση για Ρυθμίσεις Οφειλών

Παρατείνεται έως τις 24 Μαΐου 2024 η προθεσμία για την «Ρύθμιση οφειλών λογαριασμών ύδρευσης – διακανονισμών και επικαιροποίησης στοιχείων υπόχρεων» που έληξε σήμερ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης από έργα φυσικού αερίου υπάρχει διακοπή νερού στις οδούς Περραίβου, Ιθάκης, Πατριάρχου Γρηγορίου. 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 16-5-2024, λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Ομήρου, οδό Αντιγόνης, οδό Καζούλη και οδό Υψηλάντου (Δυτικά) από Καζούλη έως Πλ. Ελευθερίας. Υ...

Η οδός Σανατορίου θα παραμείνει κλειστή από τ...

Στο πλαίσιο έναρξης εκτέλεσης έργου αντιπλημμυρικής προστασίας ομβρίων υδάτων επί της οδού Σανατορίου στο τμήμα από την 2η πάροδο της έως και την οδό Λαρίσης, σας ε...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Καραϊσκάκη (από Καζούλη έως Αγνώστου Στρατιώτου), Ομήρου, Αντιγόνης και Υψηλάντου (από Πλατεία Ελευθερίας έως Καζούλη). Υ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού από έργα Φυσικού Αερίου, σήμερα Παρασκευή 15/4/2024, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών: Βελουχιώτη, Μπ. Κλάρα, Σ. Καράγιωργα, Μη...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 16-4-2024 υπάρχει διακοπή ύδρευσης λόγω βλάβης από έργα αερίου στις οδούς: -Σκληβανιώτου από Μακροπούλου έως Κοραή -Κάδμου - Σολωμού από Σκληβανιώτο...

Συνέντευξη του Δημάρχου και Προέδρου του ΔΣ τ...

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύριοι καλημέρα σας

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4320

Έχουν ολοκληρωθεί: 4106

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2461 εργασίες)