Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ
Ημ/νια: 05/07/2024 12:44:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΨ9ΟΡΓΦ-0Α2
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤ΄ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤ΄ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 05/07/2024 12:32:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΞΧΟΡΓΦ-34Ο
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ημ/νια: 05/07/2024 12:22:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Σ4ΣΟΡΓΦ-ΘΨ0
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 05/07/2024 09:07:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΩ4ΟΡΓΦ-Τ60
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
Ημ/νια: 05/07/2024 08:50:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Χ9ΟΡΓΦ-25Λ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 04/07/2024 15:59:47
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΥΝΟΡΓΦ-6Σ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 04/07/2024 15:57:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΔΣΟΡΓΦ-3ΒΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 04/07/2024 15:52:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Σ0ΟΡΓΦ-Λ2Ι
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 04/07/2024 15:49:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ14ΟΡΓΦ-2ΧΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 04/07/2024 15:39:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΤ9ΟΡΓΦ-ΟΟΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας για την υλοποίηση Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο πλαίσιο του έργου : «Κατασκευή Νέου Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Καμένων Βούρλων, Έργα Δικτύων Αποχέτευσης...

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/07/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας για την υλοποίηση Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο πλαίσιο του έργου : «Κατασκευή Νέου Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Καμένων Βούρλων, Έργα Δικτύων Αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Καμένων Βούρλων».
Ημ/νια: 04/07/2024 14:54:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ78ΞΟΡΓΦ-ΞΔ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 04/07/2024 13:54:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ7ΝΟΡΓΦ-Ν45
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 04/07/2024 13:41:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΒΚΟΡΓΦ-2ΕΡ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 04/07/2024 13:40:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΒΣΟΡΓΦ-ΤΦΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ημ/νια: 04/07/2024 12:37:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΚ0ΟΡΓΦ-Ψ35
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 03/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 03/07/2024 13:59:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ5ΙΟΡΓΦ-94Ι
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ,ΔΙΑΚΟΠΩΝ&ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 03/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ,ΔΙΑΚΟΠΩΝ&ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 03/07/2024 13:07:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ607ΟΡΓΦ-ΚΝΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση τεχνικής έκθεσης, πρακτικού οικονομικής προσφοράς, ελέγχου δικαιολογητικών και ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας τόνερ – μελάνια, ξηρογραφικό χαρτί.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 03/07/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση τεχνικής έκθεσης, πρακτικού οικονομικής προσφοράς, ελέγχου δικαιολογητικών και ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας τόνερ – μελάνια, ξηρογραφικό χαρτί.
Ημ/νια: 03/07/2024 12:17:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΞΙΟΡΓΦ-Ω6Κ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση τεχνικής έκθεσης, πρακτικού οικονομικής προσφοράς, ελέγχου δικαιολογητικών και ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας γραφικής ύλης.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 03/07/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση τεχνικής έκθεσης, πρακτικού οικονομικής προσφοράς, ελέγχου δικαιολογητικών και ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας γραφικής ύλης.
Ημ/νια: 03/07/2024 12:15:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ3ΥΟΡΓΦ-Π77
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 144/7-6-2023 απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 03/07/2024 - 16:30
Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 144/7-6-2023 απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Ημ/νια: 03/07/2024 12:06:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν0ΓΟΡΓΦ-ΩΥΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 11/7/2024 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Αγ. Παρασκευής - Λαρίσσης - Αλύτρωτων Πατρίδων, καθώς και στην περιοχή του Su...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 17-6-2024 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην συνοικία Καλυβίων στην περιοχή των οδών Βάρναλη, Δαβάκη, Πλαστήρα. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότηση...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Κυριακή 16 Ιουνίου 2024, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Αμαλίας από Όθωνος έως Ροζάκη Αγγελή. Υπολογίζεται επαναφορά περί την 12 το μεσημέρι....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 5-6-2024, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού σε τμήμα των Νέων Εργατικών Γαλανέικων. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 12:30.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης, σήμερα Τρίτη 28-5-2024, υπάρχει διακοπή νερού στον οικισμό Αγριλιάς. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 15:30.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4321

Έχουν ολοκληρωθεί: 4106

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2461 εργασίες)